4bc3f192da2c9adad851bf0f518952d3_L

Circa 8 procent van de huishoudens in sociale huurwoningen die per 1 juli 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg, tekende bezwaar aan bij de woningcorporatie. Dat blijkt uit een onderzoek van De Volkskrant onder 60 grote en middelgrote woningcorporaties.

Circa 8 procent van de huishoudens in sociale huurwoningen die per 1 juli 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg, tekende bezwaar aan bij de woningcorporatie. Dat blijkt uit een onderzoek van De Volkskrant onder 60 grote en middelgrote woningcorporaties.

De Volkskrant vroeg aan deze corporaties, samen goed voor een kwart van de sociale huurwoningen in Nederland, hoeveel bezwaren ze in mei en juni ontvingen. Van de 160.000 huishoudens die bij deze corporaties extra huurverhoging kregen, waren dat er zo’n 13.000. Dat is een veelvoud van het aantal bezwaarschriften dat in vorige jaren binnenkwam.

Gedaald

De meeste mensen maken bezwaar omdat hun inkomen in 2011 of 2012 is gedaald. Andere redenen zijn principiële bezwaren tegen de maatregel, een wijziging van de gezinssamenstelling of chronische ziekte of handicap.

Huursombenadering

Aedes waarschuwde al eerder dat het huidige huurbeleid zou leiden tot veel bezwaarschriften en grote administratieve last voor corporaties.

 

(Bron: Aedes.nl)