Veel minder nieuwbouwvergunningen afgegeven

261

Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is in de afgelopen vier kwartalen (Q4 2021 en Q1 t/m Q3 2022) met 11,2% gedaald ten opzichte van de vier kwartalen daarvoor. In totaal werden er tussen oktober 2021 en september 2022 voor ruim 64.000 nieuwe woningen vergunningen afgegeven.

Dat blijkt uit cijfers in de Staat van het Vastgoed van het Economisch Bureau van ABN Amro. Het betreft zowel huur- als koopwoningen. De meeste nieuwbouwvergunningen werden afgegeven in de grote steden, zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. In die steden weren ook ruim meer vergunningen afgegeven dan het tienjarig gemiddelde. Met name in Rotterdam zijn er relatief veel bouwplannen voorzien.

Veel minder nieuwbouwwoningen verkocht

Het aantal maandelijks verkochte nieuwbouwwoningen vertoont een sterk dalende trend meldt ABN Amro in het rapport. In de afgelopen drie maanden werden er 44% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode in 2021. De snel gestegen rente is de belangrijkste verklaring voor de recente daling in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen.

Met deze afname komt het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in de buurt van het aantal aan het begin van de coronapandemie. Van 2020 tot begin 2022, toen de onzekerheid afnam, steeg het aantal weer.

Nieuwbouw op stabiel niveau

De bouw van nieuwe woningen ligt al langere tijd op een stabiel niveau. Van 2015 tot en met 2019 vond een stijging plaats. Sindsdien ligt het aantal maandelijks gebouwde nieuwbouwwoningen onder de 6.000. Om de ambitie van het kabinet ten aanzien van aantallen nieuwbouwwoningen te realiseren, zal het maandelijkse aantal gebouwde nieuwbouwwoningen opgeschroefd moeten worden richting 7.000. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen wijst er volgens ABN Amro op dat dit aantal voorlopig niet gehaald wordt.

Tekst loopt door onder grafiek

Bronnen: CBS, MSCI, WoningbouwersNL, Kadaster, VEH. Grafiek ABN Amro.

Eerder deze maand constateerde dezelfde bank dat er een ‘rem op nieuwbouwwoningen’ ontstaat. Hoge materiaalkosten, rentestijgingen en trage procedures zorgen voor problemen.

Kleine groei economie voor 2023

Voor 2023 verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO een krimp van 0,9 % van de eurozone-economie. Voor heel 2022 zal de groei uitkomen op +2,7%. De inflatie en de stijgende rente zorgen voor minder investeringen en consumentenbestedingen. Hierdoor belandt de economie naar verwachting in een recessie. De Nederlandse economie zal naar verwachting wel voorzichtig blijven groeien; Voor Nederland verwacht het Economisch Bureau een kleine groei,  van 0,7%.

ABN AMRO verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) tegen het einde van het eerste kwartaal de depositorente verhoogd heeft naar 2,50 %, om de inflatie te beteugelen. Vervolgens zal de rente een tijdje gehandhaafd worden, waarna een daling voorzien is voor het laatste kwartaal van 2023.