peiling Vereniging Eigen Huis

De helft van de Nederlandse huiseigenaren denkt dat door de coronacrisis hun huis minder waard wordt. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1.175 leden.

Driekwart van de ondervraagde leden verwacht minder belangstelling voor huizen die nu te koop staan vanwege de onzekere situatie. Iets minder dan de helft denkt zelfs dat de woningmarkt tijdens de crisismaatregelen helemaal tot stilstand komt.

Verder denkt driekwart van de huiseigenaren volgens de peiling van Vereniging Eigen Huis dat de gevolgen van tijdelijke aard zijn. Bijna de helft denkt dat de nadelige gevolgen voor de woningmarkt tussen de twee en zes maanden aanhouden, een derde verwacht dat de coronacrisis langer dan zes maanden gaat duren.

Angst voor betalingsproblemen vooral bij zzp’ers

Van de zzp’ers met een eigen huis is 14% bezorgd over de betaalbaarheid van de hypotheeklasten op korte termijn. Driekwart van hen is bang dat de inkomsten grotendeels of geheel wegvallen.  Meer dan de helft vreest dat de eigen financiële reserves snel opraken.

Van alle huiseigenaren tezamen maakt 4% zich zorgen over de betaalbaarheid van hun hypotheeklasten op korte termijn. 80% van de huiseigenaren verwacht dat zij hun huidige inkomen zullen behouden. Zes maanden geleden was nog 98% hiervan overtuigd. Door de gevolgen van het coronavirus verwacht nog niet de helft van de zzp’ers de inkomsten op het oude niveau te kunnen vasthouden.

Groot belang steunmaatregelen

De helft van de huiseigenaren heeft vertrouwen in de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid en banken, die persoonlijke financiële problemen moeten voorkomen. Vereniging Eigen Huis wil daarnaast dat banken alle gedwongen verkopen die het gevolg zijn van betalingsachterstanden, tijdelijk opschorten. De vereniging vindt het in deze tijd onverantwoord als mensen bij betalingsachterstanden uit hun huis worden gezet. Huiseigenaren moeten worden beschermd tegen de gevolgen van de coronacrisis.

Veel verhuisplannen uitgesteld

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor verhuisplannen. Aan het begin van dit jaar had 15% van de huiseigenaren verhuisplannen. Van deze groep zegt nu ruim een kwart dat zij die plannen voorlopig opschorten. Veruit de meeste mensen zeggen te willen wachten tot de coronacrisis voorbij is.