De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar landelijk met gemiddeld 4%; bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3%. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis, die een een representatieve steekproef liet uitvoeren onder 113 gemeenten.

Ook de afvalstoffenheffing stijgt landelijk met 8 % fors. Daarmee komen de totale woonlasten voor koopwoningen in de onderzochte gemeenten volgend jaar gemiddeld 4,4% hoger uit.

Gemiddeld betalen huiseigenaren volgend jaar 4% meer onroerendezaakbelasting (van €293 naar €305). De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot: in Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zoveel ozb (€568) als in Sliedrecht (€189). In 8 van de 113 onderzochte gemeenten daalt de ozb in 2020 licht; het meest in Noordwijk met 3,7 % (- €13).

Afvalstoffenheffing ruim 8 % hoger

De afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met gemiddeld 8,2 % (+ €20) opvallend veel duurder. Om gescheiden afvalinzameling en hergebruik te bevorderen en het verbranden van restafval te ontmoedigen betalen gemeenten sinds vorig jaar €31 belasting per 1.000 kilo restafval. Voorheen was dit €13. Deze kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Totale woonlasten landelijk 4,4 % omhoog

In Laarbeek (NB) is de ozb-stijging met 32,5 % het grootst. Hier betaalt een gemiddelde huiseigenaar volgend jaar €89 meer belasting. Omdat in deze gemeente ook de afvalstoffenheffing met bijna 50% ( €118) omhoog schiet, wordt het wonen hier volgend jaar ruim €200 duurder.

De gecombineerde aanslag van ozb, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 % Naast Laarbeek stijgen de woonlasten fors in Oldebroek met 23 % (+ €152) en Goirle met 13 % (+ €99). In slechts een drietal gemeenten dalen de woonlasten licht; in Urk (-€19) Loppersum en Nijkerk (beiden -€6).

De cijfers voor alle 113 onderzochte gemeenten zijn hier te vinden. Het onderzoek onder alle 355 gemeenten volgt in februari 2020. In beide onderzoeken zijn de gepubliceerde bedragen gebaseerd op door de gemeenten aan het CBS en ons verstrekte gegevens. De onderzoeken worden uitgevoerd door Marlyse Research.

Bron: VEH