verdichting van steden
Verdichting van steden die samengaat met meer wandel- en fietspaden en minder autoverkeer leveren onder aan de streep meer op dan extra huizen in het buitengebied, stellen onderzoekers.

Verdichting van steden biedt meer voordelen dan woningen bouwen in het buitengebied, als dit samengaat met investeringen in de bestaande buurt. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van IenW. Ook de nieuwe woonvisie van het College van Rijksadviseurs is een pleidooi voor stadsinbreiding. Woningen bouwen in bestaande steden sluit beter aan bij wensen van starters en senioren dan ‘huizen in de wei’.

Nieuwe woningen bouwen in bestaande steden levert meer op dan extra woningen erbij bouwen in het buitengebied. Als verdichting samengaat met voorzieningen zoals fietstunnels en -paden, zijn de voordelen ook financieel groter dan bouwen buiten de stad.

Dat staat in een onderzoek dat KAW, Ecorys en Goudappel uitvoerden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het argument dat verdichting duurder is dan meer huizen bouwen in weilanden gaat daarmee niet meer op, stellen de onderzoekers.

De onderzoekers nemen in de rekensom mee dat CO2-uitstoot en luchtvervuiling wordt teruggedrongen als stadsinbreiding samengaat met ‘duurzame mobiliteit’. Dat houdt in dat woningen op wandel- en fietsafstand van voorzieningen liggen. Als de afstand tot voorzieningen klein is, levert dat voordelen op ten opzichte van woningen buiten de stad waar bewoners sneller de auto pakken. In de verdichte stad kunnen vervolgens makkelijker gebieden autovrij worden gemaakt en zijn parkeerplaatsen om te bouwen naar openbaar groen.

Ook de levendigheid blijft op peil, als in een bestaande wijk bijvoorbeeld een winkelcentrum centraal wordt gesteld, met boven de winkels woningbouw. In buurten waar openbaar vervoer zoals trein- en metrostations nabij zijn, kan ‘slim verdichten’ ertoe leiden dat wonen, vervoer en werken, gecombineerd met groen zorgen voor een woongebied met een goed leefklimaat, aldus de onderzoekers.

Bouw in de buurt

Ook het College van Rijksadviseurs is voorstander van bouwen van nieuwe woningen in een bestaande buurt. In Bouw in de Buurt, een nieuwe visie van het college op de woningbouwopgave, houdt het college hiervoor een pleidooi. De visie wordt gedeeld met gemeenten en provincies.

Om doorstroming op gang te brengen, is het nodig om vooral voor starters en senioren te bouwen. Die delen dezelfde behoefte, namelijk woningen in de buurt van voorzieningen. Een ‘woning in de wei’ lost het woonprobleem niet op, zegt het college. Nieuwe woningen in de buurt van bestaande bouwen, versterkt de basis van de woningen die er al staan. De bouw van woningen is geen doel op zich, maar kan een hefboom zijn voor investeringen in een beter leefklimaat in buurten, schetst het college.

Lees ook: Rijksadviseurs: meer woningen zorgen voor betere buurt

Het College van Rijksadviseurs stelt niet direct dat in de buurt bouwen goedkoper is dan huizen in het buitengebied. Het levert vooral maatschappelijke winst op. Bouwen in het buitengebied maakt kosten collectief en winsten privaat. Terwijl in de buurt bouwen kosten verdeelt tussen collectief en privaat, en er behalve voor de private eigenaren ook winst is voor de buurt door een beter leefklimaat.

Volop ruimte voor verdichting

Volgens het college zijn er nog volop mogelijkheden voor verdichting van steden. Tot nu toe zijn het vooral wijken die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, waar verdichting heeft plaatsgevonden. Wijken tot 1965 moeten nog aan de buurt komen en zelfs in Vinexwijken ziet het college mogelijkheden. Ook de transformatie van bedrijventerreinen schept nog veel ruimte, aldus de rijksadviseurs.