Isoleren
Het Planbureau Leefomgeving spreekt tegen dat haar kostenraming voor de verduurzaming van woningen met 40 tot 50% te laag is ingeschat. Dat claimde belangenorganisatie van woningcorporaties Aedes toen onlangs bekend werd dat het PBL een ‘rekenfout’ had gemaakt bij de doorrekening van het Klimaatakkoord. Volgens het Planbureau Leefomgeving vallen de nationale kosten op dit moment slechts enkele procenten hoger uit dan de kostenraming van vorig jaar.
 

Het Planbureau voor de Leefomgeving komt pas aan het eind van dit jaar met een doorrekening van het Klimaatakkoord voor woningeigenaren. Volgens PBL hangt de hoogte van die kosten af van de beschikbaarheid van subsidies en efficiëncy in de bouwsector. Die situatie is nog erg onzeker, aldus het bureau.

Vraagtekens rekenmethode

Aedes klaagde vorig jaar dat het PBL de kosten voor de verduurzaming van corporatiewoningen te laag inschatte. Volgens de koepelvereniging voor woningcorporaties scheelt dat soms met een factor twee. De organisatie zet vraagtekens bij de rekenmethode van het Planbureau Leefomgeving.

Investering per woning

Ook de werkgeversorganisatie VNO/NCW maakt zich zorgen om de inschatting van het PBL. Het Economisch Instituut Bouw berekent dat een woningverduurzaming volgens het Klimaatakkoord circa 30.000 euro per woning kost, terwijl PBL in haar berekening niet verder komt dan 15.000 euro per woning. Dat komt omdat laatstgenoemde uitgaat van standaard isolatiemaatregelen, een flinke kostendaling bij aanbieders van duurzame materialen en rekening houdt met al na-geïsoleerde woningen.

Kosten niet opgevoerd

Daarnaast erkent PBL dat ze geen rekening heeft gehouden met het feit dat architecten, constructeurs en installatieadviseurs extra kosten moeten maken bij het nemen van aanvullende klimaatregelen. Verder nam PBL niet de kosten mee die een corporatie toch al maakt bij een renovatie, zoals de tijdelijke verhuizing van mensen en het plaatsen van steigers. Ook heeft ze in de doorrekening geen BTW berekend. Verder had het Planbureau volgens Aedes geen kosten opgevoerd voor winst en risico van de aannemer, maar het PBL zegt dat ze dat wel heeft gedaan. Tot slot wijst ze op de gestegen bouwkosten die in 2019 nog niet te voorzien waren.

Aedes schat in dat zo’n 108 miljard euro nodig is om 2,1 miljoen corporatiewoningen beter te isoleren, van het gas af te halen en CO2 neutraal te maken. De belangenvereniging voor woningcorporaties is bezorgd om de financiële haalbaarheid daarvan voor haar leden.