Vastgoed Actueel meten

De NRVT, NVM, VBO makelaar, Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer hebben gezamenlijk meetinstructies opgesteld, zodat het inmeten van woningen op een uniforme en transparantere wijze kan gebeuren. De aanpassingen gelden vanaf 1 januari 2018.

De grootte van woningen is voor diverse doeleinden van belang. Zo gebruiken makelaars het gebruiksoppervlak en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en hebben Nederlandse gemeenten het gebruiksoppervlak nodig voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden deze metingen gebruikt voor taxaties, onder andere voor de hypotheekverstrekking van woningen en in het kader van de Wet WOZ.

Aanpassingen

Als onderdeel van de aanpassingen zijn de ‘stappen’ voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte verduidelijkt. Daarnaast is meer helderheid gecreëerd over het inmeten van zolders en zijn de meetvoorschriften voor trapkasten herzien. Omdat met name bij trapkasten het onderscheid tussen de gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte niet altijd helder was, is besloten deze ruimten tot de gebruiksoppervlakte wonen te rekenen. Naast de meetinstructies is ook de lijst met veelgestelde vragen geactualiseerd.

Lees meer over de belangrijkste veranderingen in Vastgoed Magazine 10.

Bron: Waarderingskamer