Verstedelijkingsalliantie

Acht gemeenten bundelen hun krachten in de Verstedelijkingsalliantie om te voldoen aan de gigantische woningbouwopgave waar Nederland in de komende jaren voor staat. Gezamenlijk zien zij toe op de bouw van bijna 200.000 woningen tot 2037.

Het gaat om de gemeenten Delft, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam en Zoetermeer. De transformatie van dertien stationsgebieden vormt de grote ‘kapstok’ om dit doel te halen.

Concurrentiekracht

De bouwplannen moeten de Zuidelijke Randstad in de komende jaren versterken. Het project vergroot de bereikbaarheid van banen, concentreert economische toplocaties en versterkt regionale voorzieningen. Nabijheid vergroot de economische groei, is de gedachte achter de Verstedelijkingsalliantie.

Ook wordt rekening gehouden met andere opgaven voor de toekomst. Het gaat om een integrale aanpak, waarbij naast woningbouw, bereikbaarheid ook de opgaven voor de energietransitie, klimaatadaptatie en landschap meeliften. Dit gebeurt via wederkerige afspraken over plancapaciteit, ontwikkeling en fasering van de gebiedsontwikkeling rond de dertien HOV-knooppunten (hoogwaardig openbaar vervoer).

De gemeenten delen inzicht in ontwikkeling bij andere locaties en werken samen met de vervoersbedrijven aan verbetering van het ov tussen de steden op de zogeheten ‘Oude Lijn’, tussen Leiden en Dordrecht. Daarbij wordt gekeken naar loop-fietsroutes, fietsparkeren, parkeernormen, overstapfaciliteiten, leefomgevingskwaliteit en de ruimtelijke inrichting bij HOV-knooppunten.

Ook de komst van transferia aan de randen van de Zuidelijke Randstad zorgen voor meer regionale samenhang. Wie uit Noord-Brabant komt om te werken in Rotterdam, parkeert zijn auto niet meer in de binnenstad en ook niet meer aan de rand van Rotterdam. Nee, dat doen zij voortaan in het Dordtse Amstelwijck, vanwaar zij binnen een kwartier hun reis kunnen voltooien naar het centrum van Rotterdam. Nu doen zij daar nog veel langer dan een halfuur over. Station Amstelwijck bestaat nu in de vorm van station Dordrecht Zuid, maar ondergaat in de komende jaren een transformatie.

Sluitende businesscases

Goede samenwerking is nodig om de businesscases sluitend te maken. De steden in de Verstedelijkingsalliantie kunnen elkaar helpen met het oplossen van plaatselijke problemen en elkaar motiveren om door te gaan met bouwen.

“We zijn enorm blij met de toekenning van onze aanvraag in de eerste tranche van de Woningbouwimpuls”, vertelt Nederveen. De Verstedelijkingsalliantie kreeg in totaal € 290 miljoen voor de locaties Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Rijswijk en Leiden. Dat is genoeg om de bouw van meer dan 50.000 woningen op te starten. “Het betekent dat we een kwart van de woningen die we nodig hebben al kunnen bouwen; vooral in de sociale en middenhuur.”

Een stapeling van regels en belangen maakt de gebiedsontwikkeling op een aantal plekken nog wel complex. “De maatschappelijke kosten en baten zijn zeer lucratief, alleen komen die niet meteen in de kassa van de gemeenten”, zegt Nederveen.