woningbouw

Woningbouwprojecten dreigen vertraging op te lopen door een uitspraak van de Raad van State. Omwonenden en andere belanghebbenden mogen voortaan ook naar de rechter stappen als ze tijdens eerdere inspraakronden geen bezwaar hebben gemaakt, zo oordeelt de Raad. Juristen verwachten dat bezwaarmakers deze mogelijkheid strategisch gaan inzetten om bouwplannen te frustreren.

Bij grote projecten zoals de bouw van woonwijken, was het gebruikelijk dat bezwaarmakers binnen zes weken een zienswijze op tafel leggen. Doen ze dat niet, dan zijn ze later niet ontvankelijk in beroep. Door de uitspraak van de Raad van State verandert dit en kunnen belanghebbenden ook in een later stadium nog naar de rechter. De wijziging is vorige week per direct ingegaan en geldt dus ook voor zaken waarin nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen.

Voor overheden, projectontwikkelaars en bouwbedrijven kan dit grote gevolgen hebben bij de voortgang van grote projecten, zoals de bouw van woonwijken en wegen. Nadat door de stikstofcrisis al diverse projecten vertraging opliepen, kunnen nu vertragingen ontstaan door de ruimere bezwaarmogelijkheden.

Strategisch inzetten

Belangengroepen zullen deze mogelijkheden strategisch gaan inzetten, stellen juristen in het FD. Door pas bij de rechter bezwaren te uiten en niet in de inspraakrondes, kunnen zij plannen vertragen en frustreren. “Er zal door belanghebbenden bekeken worden in welk moment van het proces de bezwaren de meeste impact hebben door tactisch te procederen. Die trucjes kent elke advocaat”, zegt advocaat Renata Königel van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten.

De uitspraak kan op twee manieren tot vertraging leiden. Er zijn meer stukken en bezwaren waarover de bestuursrechter zich moet buigen. Ten tweede levert het extra werk op als een rechter het bezwaar honoreert. Dan moet de ontwikkelaar of overheid terug naar de tekentafel om de plannen aan te passen.

Beperkte rechtstoegang

De uitspraak van de Raad van State volgde vorige week op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie begin dit jaar. Daarbij ging het om het zogenoemde Varkens in Noord-arrest. Volgens het Hof komt het er kort gezegd op neer dat de werkwijze in Nederland leidt tot een te beperkte rechtstoegang voor burgers. Dat is in strijd met het Verdrag van Aarhus.

Gemeenten steggelen met provincies

Mogelijke vertragingen zijn geen goed nieuws in een situatie waarbij de woningkrapte in Nederland toch al groot is, stellen betrokkenen. Gemeenten en provincies maken het er intussen niet beter op, meldt BNR Nieuwsradio. Tientallen gemeenten liggen overhoop met hun provincie om woningbouwplannen. Gemeenten wijken voor nieuwe woningen uit naar groene gebieden aan de randen van steden en dorpen, maar provincies willen daar niets van weten.

Zo min mogelijk bouwen

De problemen doen zich vooral voor in de Randstad, blijkt uit gesprekken die BNR Nieuwsradio had met verschillende wethouders. “We moeten heel veel bouwen, maar aan het eind van de rit is de uitkomst dat we zo min mogelijk mogen bouwen”, zegt wethouder Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop. “Iedereen heeft de mond vol van de woningnood, maar als puntje bij paaltje komt, geeft de provincie de voorkeur en prioriteit aan andere maatschappelijke doelen.”

Leestip: Shirley Kneepkens van Vastgoedpro over oplossingen voor de aanbodkrapte