emigreren
Bron: Viisi Hypotheken

39% van de Nederlandse jongeren (22 tot 35 jaar) heeft vanwege de situatie op de woningmarkt wel eens overwogen om te emigreren. Dit blijkt uit de Startersbarometer van Viisi Hypotheken.

De Startersbarometer is een periodiek onderzoek onder 1.020 Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud, uitgevoerd door PanelWizard.

Door de oververhitte huizenmarkt en het bijbehorend onvermogen om een eigen woning te kopen, stelt de helft van de ondervraagden minder ver in hun leven te zijn dan ze hadden verwacht. Het percentage jongeren dat zich geremd voelt in hun ontwikkeling is met 55% het hoogst in de leeftijdscategorie 30 tot 35 jaar.

‘Emigreren geeft aan hoe groot de wanhoop is’

Onder twintigers bedraagt dit 47%. “Waar je in het verleden vaak al als twintiger een eerste woning kocht, is dit nu nog maar voor een enkeling weggelegd”, zegt Hergen Dutrieux, co-founder van Viisi Hypotheken. “Jongeren moeten hierdoor langer duur huren, waardoor ze logischerwijs pas op latere leeftijd de stap zetten naar samenwonen, trouwen en/of gezinsuitbreiding. Dat een groot gedeelte van hen zelfs overweegt om te emigreren, laat zien hoe groot de wanhoop is.”

Bron: Viisi

Gedwongen samenwonen

Door de krapte op de woningmarkt zijn veel starters somber over hun huidige en toekomstige kansen op een eigen huis. Zo gaat maar liefst 77% van de respondenten ervan uit dat zij in de komende twaalf maanden geen eigen woning (kunnen) kopen. Als gevolg hiervan zegt een kwart van alle jonge Nederlanders dat zij gedwongen met huisgenoten (anders dan een partner of gezin) woont. Van hen zou 57% – wanneer mogelijk – het liefst vandaag nog verhuizen.

Bij ouders wonen

Dutrieux: “Het lijkt erop dat Nederlandse jongeren onevenredig hard geraakt worden door de situatie op de woningmarkt. Zo woont bijna een kwart van de ondervraagden tegen zijn zin met huisgenoten. Ook stelde het CBS eerder dit jaar dat één op de vijf Nederlandse jongeren tot 35 jaar nog bij zijn of haar ouders woont. Om er toch tussen te komen, zien we dat jonge koopstarters steeds grotere risico’s nemen, zoals overbieden en/of hun studieschuld verzwijgen. De kans neemt daardoor toe dat zij in de toekomst het slachtoffer worden van een eventuele daling van de huizenprijzen. Het is aan de overheid om deze gevaarlijke spiraal te doorbreken en tot een duurzame oplossing te komen.”

Weinig optimistisch

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst 82% een eigen koopwoning op dit moment onbereikbaar acht. Negen op de tien ondervraagden verwacht zelfs dat hun positie het komend kwartaal verder zal verslechteren.

Dutrieux: “Het lijkt erop dat de oververhitte huizenmarkt een groot gedeelte van de starters financieel buitenspel heeft gezet. De oplossing voor dit probleem is niet een verdere versoepeling van de leenregels, omdat je hiermee de relatieve positie van starters niet verbetert. Logischer is een pakket van maatregelen dat de gemiddelde huizenprijs niet nóg verder opdrijft. Denk aan het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, een belasting op verkoopwinst of het weren van beleggers in populaire woongebieden. Ook iets eenvoudigs als een ruimere wettelijke bedenktermijn bij aankoop, zou starters helpen.”

Lees ook: ‘Aflossingsvrije hypotheek steeds populairder bij starters’