woningtekort

Maar weinig Nederlanders maken zich zorgen over de huizenmarkt. Dat concludeert SNS bank op basis van een onderzoek onder 1.018 Nederlanders van 25 jaar en ouder. Er wordt voorlopig geen daling van de huizenprijzen verwacht.

Een grote meerderheid (76%) zegt in het onderzoek van SNS een koopwoning nog steeds als een goede investering te zien. Ruim 40% van de Nederlanders zonder koopwoning heeft het gevoel ‘de boot te hebben gemist’.

ABN Amro woningmarktmonitor

Ook ABN Amro is een stuk positiever over de Nederlandse woningmarkt. De bank stelt zijn ramingen voor de ontwikkeling van de woningmarkt naar boven bij. Dat schrijft ABN Amro in de nieuwste editie van zijn Woningmarktmonitor. ABN Amro verwacht nu dat de prijzen van Nederlandse woningen volgend jaar stabiel blijven, terwijl de bank eerder een gemiddelde daling van 2% voorzag.

De lagere hypotheekrente zorgt voor een verbetering van de betaalbaarheid. Wat daar ook aan bijdraagt, is de stijging van de inkomens. De cao-afspraken uit het ‘pre-corona-tijdperk’ en de inkomensondersteunende maatregelen van de overheid stutten de inkomens momenteel. Maar de invloed daarvan zal naar verwachting afnemen, deels omdat de meest recente cao-uitkomsten al minder positief zijn en deels omdat de overheid de steunmaatregelen geleidelijk zal terugdraaien. Bij een oplopende werkloosheid zullen veel gezinnen een inkomensterugval beleven. De recente verbetering van de betaalbaarheid van woningen zal dan omslaan in een verslechtering, helemaal wanneer de rentedaling ten einde is en niet langer bijdraagt aan een betere betaalbaarheid.

Huizenprijzen eurozone stijgen

In het grootste deel van de eurozone zijn de huizenprijzen in het tweede kwartaal verder gestegen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat ging de gemiddelde prijs met 5% omhoog in vergelijking met een jaar eerder. In de gehele Europese Unie was een stijging met 5,2% te zien.

In de EU zaten de huizenprijzen het sterkst in de lift in Luxemburg met een plus van 13,3% op jaarbasis. Ook in Polen (+10,9%) en Slowakije (+ 9,7%) ging het om duidelijke stijgingen. In Nederland namen de huizenprijzen met 7,1 procent toe. In Hongarije daalden de huizenprijzen juist met 5,6 procent, net als in Cyprus (-2,9%).

Ten opzichte van het eerste kwartaal was voor de eurozone een stijging van de huizenprijzen met 1,7% te zien en met 1,5% in de volledige EU (inclusief de landen die niet de Euro als munteenheid hebben).