vrijdag, oktober 7, 2022

Hoe is het met de woningmarkt in de provincie…

Overijssel?

Hoe staat het met nieuwbouw voor starters in Noord-Holland? Neemt het woningtekort ook in Drenthe snel toe? Is verduurzaming van de woningvoorraad een belangrijk item in Noord-Brabant?

In magazine Vastgoed Actueel besteden we aandacht aan de woningmarkt per provincie.

Daarvoor kunnen we uw input goed gebruiken! Als u deze korte enquête invult, helpt u ons om een beeld te schetsen van de woningmakelaardij in uw provincie. En wellicht komt uw kantoor dan ook in het magazine te staan.

Naast de woningmarkt in Overijssel staat in de komende vakblad-uitgave van Vastgoed actueel het thema duurzaamheid en energietransitie.

Magazine nr. 8 – 2022 verschijnt op 14 oktober!