Vastgoed actueel - online platform VvE Belang

VvE Belang lanceert het online voorlichtingsplatform ‘Thuis in de VvE’, dat het functioneren van complexen met zowel huurders als eigenaren moet versoepelen, machtsmisbruik van grooteigenaren binnen deze complexen moet tegengaan en de dialoog tussen huurders en eigenaren moet vergemakkelijken.

VvE Belang lanceert het online voorlichtingsplatform ‘Thuis in de VvE’, dat het functioneren van complexen met zowel huurders als eigenaren moet versoepelen, machtsmisbruik van grooteigenaren binnen deze complexen moet tegengaan en de dialoog tussen huurders en eigenaren moet vergemakkelijken.

Met het platform neemt VvE Belang maatregelen om in de toekomst misverstanden te voorkomen en wil betrokken partijen informeren over thema’s als overlast, overleg, energie of duurzaamheid binnen VvE’s.

Huurders geen inspraak

In de helft van alle appartementencomplexen wonen eigenaren en huurders samen. In een gemengd complex zijn de eigenaren verenigd in een VvE, terwijl de huurders geen lid zijn van de VvE en ook geen toegang hebben tot de vergaderingen. Huurders hebben dus geen inspraak op onderhoudsplannen, het beheer of leefregels. Wel bindt de verhurende eigenaar de huurder aan de regels van de VvE door de huurder een verklaring te laten ondertekenen waarin deze aangeeft zich aan de regels binnen de VvE te houden. Voor bewoners van een gemengd complex is het dus niet eenvoudig om weten met wie hij te maken heeft en wat zijn juridische relatie is tot deze partij.

Interactie voor belanghebbenden

De online tool bestaat uit een interactiekaart tussen de verschillende belanghebbenden in een gemengd complex. De site laat zien welke partijen actief zijn en hoe zij zich verhouden binnen een VvE. Ook zijn er thema’s aan de interactie toegevoegd, zodat bewoners en beheerders van het complex eenvoudig kunnen terugvinden wat hun positie is en wat bijvoorbeeld de gemeente voor hen kan betekenen.

Oplossing gebrekkige informatievoorzieningen

Met de tool komt Belang tegemoet aan de wens die in 2016 door toenmalig minister voor Wonen, Stef Blok, was uitgesproken over de zogenaamde gemengde complexen. Blok concludeerde dat gebrekkige informatievoorzieningen en ontoereikende communicatie invloed hadden op de relatie tussen huurders en eigenaren. Er bestonden veel misverstanden tussen verschillende partijen, zoals de VvE-beheerder, een VvE-bestuur, een verhurende eigenaar en groot-eigenaren zoals woningcorporaties.

Bron: Vastgoed Journaal