Vastgoed Actueel Overijssel

Krimpgregio’s als Overijssel en de Achterhoek verwachten meer toeloop uit de Randstad. Toch wordt er niet klakkeloos gebouwd. Ook deskundigen adviseren om vooral zuinig aan te doen met nieuwbouw in krimpgebieden.

Krimpgregio’s als Overijssel en de Achterhoek verwachten meer toeloop uit de Randstad. Toch wordt er niet klakkeloos gebouwd. Ook deskundigen adviseren om vooral zuinig aan te doen met nieuwbouw in krimpgebieden.

Overijssel speelt snel in op de veranderde woningvraag, blijkt uit een interview met gedeputeerde Monique van Haaf in de Gebiedsontwikkeling.krant. “Het gaat niet om het aantal woningen, maar om de vraag welke woningen je waar wilt hebben”, zegt Van Haaf, sinds 2015 gedeputeerde voor Ruimte en Wonen, Grondbeleid en Handhaving in Overijssel.

Meer behoefte aan gelijkvloers wonen

Van Haaf hekelt de reflex van veel grondeigenaren om primair te kijken naar het verdienmodel, en niet naar waar op lange termijn behoefte aan is. Vooral gemeenten moeten op dit laatste meer sturen, vindt ze. “Ik snap wel dat je een villawijk wilt neerzetten op een uitleglocatie, maar is daar over 10 jaar nog behoefte aan? Vergeleken met 10 jaar geleden willen meer mensen in het centrum wonen. Er zijn ook meer één- en tweepersoonshuishoudens. Door de vergrijzing is er meer behoefte aan gelijkvloers wonen, dichtbij voorzieningen. Met dit soort trends proberen we rekening te houden. We moeten zorgen dat de woningvraag van vandaag niet de leegstand van morgen is.”

Regelmatig overleg met makelaars en andere betrokkenen

Op initiatief van de provincie komen overheden, makelaars, ontwikkelaars, corporaties en andere betrokkenen eens in de twee maanden samen in de ‘Woonkeuken’, waar niet alleen wordt gepraat, maar ook zaken worden gedaan. Dit initiatief van de provincie krijgt veel weerklank. Van Haaf: “We omarmen vernieuwende ideeën, maar die moeten ook uitvoering krijgen. Vrijwel alle gemeenten doen mee en staan open voor experimenten met regelvrije zones.”

Lees verder onder de video (1.17 min.) over nieuwbouw in het centrum van Zwolle

 

Tijdelijke woningen en tiny houses

Andere voorbeelden die in de Woonkeuken ontstonden, zijn tijdelijke, modulaire woningen en verplaatsbare, energieneutrale tiny houses.  De rol van de provincie is volgens Van Haaf te faciliteren en te delen. “We volgen gemeenten en marktpartijen op de voet. We stimuleren ze, maar lopen ze niet in de weg. Onze Omgevingsvisie laat veel ruimte open en gaat uit van wat kan. Met gemeenten hebben we periodiek overleg over de trends waarop we moeten sturen.”

Toeloop uit Randstad

Van Haaf verwacht meer toeloop uit de Randstad naar Overijssel. “Vanuit Zwolle en Deventer is het een uur rijden naar Amsterdam. Bovendien werken mensen vaker thuis. Hier heb je een luxe huis en tuin voor de prijs van een driekamerappartement in Amsterdam. Met de minister van Wonen hebben we afgesproken dat we laten onderzoeken hoeveel mensen uit het westen hier woonruimte zoeken. De vraag is of wij ze hier kunnen huisvesten – en vooral ook of we dat willen. We bouwen niet alles vol, want we willen ons groene karakter met veel water behouden.”

Achterhoek wil meer bouwen dan afgesproken

Ook de Achterhoek hoopt te profiteren van overloop uit de overvolle Randstad. Sommige andere krimpregio’s zagen de bevolking in 2018 minder hard dalen dan verwacht. Daarom laat de Achterhoek eerder in provinciaal verband afgesproken beperkingen in het aantal te bouwen woningen los, meldt Binnenlands Bestuur. Ongebreideld bouwen is echter niet aan de orde, blijkt uit een artikel in de Gelderlander. Ook Friesland zag de voorspelde krimp zich in CBS-cijfers over 2018 nog niet voltrekken. Dankzij sterke groei van de stad Leeuwarden bereikte de provincie eind vorig jaar zelfs een recordaantal inwoners. 

Deskundigen: toch zuinig blijven met nieuwbouw 

Kan het krimpbeleid in sommige delen van Nederland alweer in de koelkast? Nee, vindt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster. In CBS-cijfers over de regionale bevolkingsontwikkeling in 2018 ziet hij eerder een bevestiging van de bestaande trend: de steden blijven groeien en het platteland blijft daarbij achter. Directeur Bram Klouwen van adviesbureau Companen sluit zich daarbij aan. “In de crisisjaren is amper gebouwd. Daarom voelt men nu ook in de Achterhoek een druk op de woningmarkt. In de cijfers over 2018 zie je dat de bevolkingskrimp doorgaat, en dat zal in de nabije toekomst niet wezenlijk veranderen. De eerste jaren moet je er nog wel bouwen, vanwege de gezinsverdunning. Maar doe dat continu met de vinger aan de pols.”

Groei Noord-Brabant 

Op provinciaal niveau blijft buiten de Randstad alleen Noord-Brabant sterk doorgroeien. “De Brabantse economie laat al jaren mooie cijfers zien”, zegt De Vries. “En werk trekt mensen.” Klouwen prijst de goede verbindingen via snelweg A2 met de Randstad. “Zoals je de A12 en de A28 kunt zien als motor voor Arnhem en Zwolle.”

Het artikel over Overijssel is afkomstig uit de wintereditie van Gebiedsontwikkeling.krant. De foto is een fragment uit de video over nieuwbouw in Zwolle.

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu, Binnenlands Bestuur