Huiseigenaren die hun woning verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, moeten er rekening mee houden dat (tijdelijk) verhuren niet zonder meer is toegestaan door de geldverstrekker. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat bij pakweg 80% van de hypotheken verhuur aan toeristen expliciet is verboden. Ook andere vormen van verhuur vallen bij geldverstrekkers niet in goede aarde.

Huiseigenaren die hun woning verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, moeten er rekening mee houden dat (tijdelijk) verhuren niet zonder meer is toegestaan door de geldverstrekker. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat bij pakweg 80% van de hypotheken verhuur aan toeristen expliciet is verboden. Ook andere vormen van verhuur vallen bij geldverstrekkers niet in goede aarde.

Bij slechts 5% van onderzochte hypotheken is verhuur van de woning aan toeristen toegestaan, zo blijkt uit het onderzoek van Moneyview. Bij de overige 15% dient er vooraf toestemming gevraagd te worden. In het uiterste geval kan het toch verhuren van de woning leiden tot het direct opeisen van de lening door de geldverstrekker of zelfs executieverkoop.

Proefsamenwonen of pensionering

Ook bij andere vormen van verhuur, bijvoorbeeld bij ‘proefsamenwonen’ of pensionering (waarbij de huiseigenaar zelf elders gaat wonen en de eigen woning verhuurt) staan geldverstrekkers niet te trappelen om hier aan mee te werken: bijna 90% wijst deze vormen van verhuur zonder meer af. De enige aanleiding waarbij verhuur van de woning bij ruim de helft van de geldverstrekkers wél mogelijk is, is bij een (tijdelijk) verblijf buiten Nederland wegens het aanvaarden van een baan in het buitenland. Wel moet er dan veelal een ‘Diplomatenclausule’ in het verhuurcontract zijn opgenomen.

Scores

Tegelijk met het onderzoek naar de voorwaarden voor tijdelijke verhuur presenteerde MoneyView in haar ‘special item’ ook de hypotheekproducten die het beste scoorden op het vlak voorwaarden en prijs.

Bron: Moneyview