Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA dient een initatiefwet in om een einde te maken aan extreme huurverhogingen in de vrije huursector. Zijn wetsvoorstel voorziet in een maximale verhoging van de inflatie plus 1 procent. Dat is bewust lager dan het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Lees verder onder de Tweet

De bewindsvrouw wil de huurverhoging in de vrije sector maximeren op de inflatie van 2,6 procent plus 2,5 procent. Volgens Nijboer kunnen veel huurders een dergelijke stijging van de huur niet meer opbrengen. “De huren in de vrije sector zijn de afgelopen jaren al fors gestegen, waardoor de betaalbaarheid van wonen onder druk is komen te staan”, constateert Nijboer in een schriftelijke toelichting op zijn initiatiefwet. Het Tweede Kamerlid is van mening dat de huurprijsstijging in de vrije sector normaliter al in de inflatie verdisconteerd moet zitten. “Een maximaal toegestane verhoging van inflatie plus 1 procent is dus ruim voldoende”, vindt de PvdA’er.

Lees onder de grafiek verder

De stijging van huurprijs per m2 in vrije sector is de afgelopen jaar ondubbelzinnig (bron NVM)

Weinig huurbescherming

Nijboer rechtvaardigt zijn wetsvoorstel door een aantal ontwikkelingen. In de eerste plaats genieten huurders in de vrije sector in zijn ogen zeer weinig bescherming tegen huurverhogingen. De enige regulering is dat de verhuurder 1 keer per jaar de huur mag verhogen naar een niveau die marktconform is. De indiener van het wetsvoorstel wijst erop dat in de grote steden de vrije huren de afgelopen jaren elk jaar gemiddeld met acht procent zijn gestegen. Daar bedragen de aanvangshuren gemiddeld bijna 1000 euro per maand. Dat is de bovengrens van de middenhuurwoning.

Lees verder onder de grafiek

De stijgende vrije huren in de grote steden (bron Pararius)

Economische voordelen

Daarnaast vindt Nijboer dat een gemaximeerde huurverhoging in de vrije sector economische voordelen oplevert, omdat de huurder minder besteedbaar inkomen kwijt is aan de huur. Twee jaar geleden besteedde de huurder in de vrije sector 42,6 procent van zijn inkomen aan huurlasten. Vastgoedexperts beoordelen een woonquote van 30% als maximum aanvaardbaar; boven de 40 procent komen huurders in financiële problemen. Slechts 62,9% van de huurders in de vrije sector vond twee jaar geleden dat de huur goed aansluit bij zijn of haar inkomen.

Huurprijsregulering in buitenland

Tenslotte wijst de socialist op het feit dat elders in de wereld huurprijsregulering in de vrije markt een normale zaak is. In OESO-verband leggen 24 van de 35 landen beperkingen op aan de huurverhoging. Stijgingen worden zowel gereguleerd qua hoogte en qua frequentie. In Nederland werden in 1994 de huurovereenkomsten geliberaliseerd voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens (737,14 euro – stand per 1 januari 2020).

Indien de intiatiefwet een meerderheid in de Tweede Kamer haalt dan is de gemaximeerde huurverhoging van inflatie + 1 procent direct van toepassing op alle nieuwe huurovereenkomsten in de vrije sector. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsperiode van twee jaar. Wanneer het initiatief wetsvoorstel wordt behandeld is nog onduidelijk. Nijboer nam eind vorig het initiatief voor een motie die op ruime steun van de Tweede Kamer kon rekenen.