Wonen in regeerakkoord: ‘jubelton’ verdwijnt, minister van Ruimtelijke Ordening komt

1954
wonen in regeerakkoord

De zogenoemde ‘jubelton’ wordt geschrapt. Ook is er in het nieuwe kabinet (weer) plaats voor een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Lees hier alles over wonen in het regeerakkoord.

Dat betekent dat ouders geen grote bedragen meer mogen schenken voor de eigen woning van hun kinderen. Met het ministerie van VRO komt het aantal ministers in het nieuwe kabinet op negentien.

Bouwen in heel Nederland

Deze minister zal tot taak hebben te regelen dat er rond de 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. “We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk”, staat in het coalitieakkoord. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat haar grond inzetten voor meer woningbouw. Het streven daarbij is dat ten minste twee derde van de woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie zijn. Momenteel ligt die grens op € 355.0000. In de komende tien jaar gaat er bovendien € 7,5 miljard naar de bereikbaarheid van woongebieden, zoals wegen.

Isolatieprogramma

Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. Eerder werd gekeken naar de beginstand. Daarnaast komt er een huurbescherming voor de middenhuurwoningen, zodat wonen voor mensen met een gemiddeld inkomen betaalbaar wordt. Hoe dit vorm gaat krijgen, is nog niet bekend.

De coalitie wil met een Nationaal Isolatieprogramma slecht geïsoleerde woningen versneld isoleren. Daarvoor worden woningcorporaties en burgers zelf actief benaderd. Er komt ondersteuning voor huishoudens met een laag- en middeninkomen. Hybride warmtepompen worden voor veel woningen de norm; hiervoor komt subsidie.

‘Herzien keuze die niet nodig was’

Experts zijn slechts gematigd enthousiast over de plannen voor wonen in het regeerakkoord. “Er zitten zeker positieve punten in het coalitieakkoord”, zegt Wouter van Gent, universitair docent sociale geografie aan de UvA, tegen Stadszaken. Maar, voegt hij direct toe: “Dit is het repareren van eerder gedane schade, wat we nu in veel beleidsdomeinen terugzien.”

Over de nieuwe minister van VRO kan iets vergelijkbaars gezegd worden. Pieter Hendrikse, CEO van vastgoedadviesbureau JLL Nederland: “Dit is een hele grote stap voorwaarts. Het bevestigt dat ruimtelijke ordening één van de belangrijkste thema’s voor de toekomst van Nederland is.” Maar: “dit is herzien van een keuze die achteraf gezien niet nodig was.”

‘Gebruik maken van lokale kennis’

De NVM ziet veel van de aanbevelingen waar de vereniging al lang op hamert, in het akkoord terug. Het regeerakkoord bevat bemoedigende woorden, maar de uiteindelijke resultaten komen voort uit daden en daadwerkelijk gerealiseerde uitkomsten, aldus de NVM. De makelaarsvereniging roept het kabinet dan ook op om de samenwerking te zoeken en gebruik te maken van de lokale kennis van makelaars.

Ook Vereniging Eigen Huis is voorzichtig optimistisch over het regeerakkoord. “Het kabinet laat zien verduurzaming en bouwplannen serieus te nemen. Het verduurzamen van je woning moet voor iedere huiseigenaar haalbaar worden. Wij vinden het een goede zaak dat een nieuwe minister voor Klimaat en Energie inzet op het ontzorgen van huiseigenaren en het betaalbaarder maken van verduurzamingstappen, bijvoorbeeld met een nationaal isolatieprogramma. Het is belangrijk dat bewoners serieus worden betrokken bij deze plannen die hen in het dagelijkse leven raken”, zegt directeur Cindy Kremer in een reactie.

Complimenten van bouwers en ontwikkelaars

Bouwend Nederland geeft de coalitiepartijen een compliment voor het regeerakkoord. Volgens de brancheorganisatie is er aandacht voor alle onderwerpen waar ze aandacht voor heeft gevraagd.

Vereniging van projectontwikkelaars NEPROM verwelkomt de voornemens van het nieuwe kabinet. De forse investeringsimpuls in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en het aantreden van een minister voor VRO maken het volgens de ontwikkelaars mogelijk om de woningproductie fors op te voeren.