Woning naast windmolen brengt minder op
De vierkantemeterprijs van woningen dichtbij een windmolen ligt € 600 tot € 750 lager. Foto: Pixabay

Het aantal transacties van woningen dichtbij een windmolen – in een straal van 500 meter – ligt sinds 2012 bijna 6% lager dan gemiddeld. Hoe kleiner de afstand, hoe minder belangstelling, blijkt uit onderzoek van het Kadaster. Ook brengen deze woningen bij verkoop honderden euro’s minder op.

Tot en met 2021 vond het Kadaster qua prijs geen verschillen met andere woningen, al waren de verkochte huizen nabij windmolens gemiddeld wel groter. De gemiddelde oppervlakte van verkochte woningen binnen een afstand van 500 meter van een windmolen is 137 m². Dat is gemiddeld 8 m² groter dan verkochte woningen met een afstand van 500 tot 1.000 meter (129 m²) en 16 m² groter dan verkochte woningen met een afstand van 1.000 tot 2.000 meter (121 m²).

In 2022 echter gingen ook de transactieprijzen uiteenlopen: de gemiddelde prijs per vierkante meter van woningen dichtbij windmolens (binnen een afstand van 500 meter) ligt nu met € 2.700 ruim € 600 lager dan die van woningen binnen een afstand van 500 tot 1.000 meter. Ten opzichte van woningen verder weg (met een afstand van 1.000 tot 2.000 meter) is het verschil zelfs € 750.

Grotendeels in eigendom

Het Kadaster telde 451 woningen in Nederland op zeer korte afstand (tot 200 meter) van windmolens; 5.648 woningen staan iets verder weg, binnen 500 meter. Dit is vooral in de kustzone van Friesland, de Kop van Noord-Holland, op Flevoland en in de regio Rotterdam-Den Haag. Binnen een afstand van 2 kilometer tot een windmolen zijn er in totaal bijna 570.000 woningen.

Woningen nabij windmolens zijn vooral boerderijen of andere woningen buiten de bebouwde kom. Ze zijn grotendeels (72%) in eigendom bij eigenaars-bewoners. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde van 57% eigen woningbezit. Het aandeel corporatiewoningen blijft met 11% juist achter bij het landelijke gemiddelde. Dit valt deels te verklaren doordat er in landelijke gebieden minder corporatiebezit is.

Wanneer de afstand tot een windmolen toeneemt, zien we dat de verhouding tussen de type eigenaren vergelijkbaar wordt met de gehele woningmarkt. In de afstandsklasse van 1.000 tot 2.000 meter is deze verhouding nagenoeg hetzelfde als bij de gehele woningmarkt.

Aantal transacties

Bij de 5.648 woningen die in een straal van 500 meter rondom een windmolen staan, hebben 1.080 transacties plaatsgevonden sinds begin 2012. Eén woning kan in deze periode vaker zijn verkocht. Daarmee komt de dynamiek, het aantal transacties ten opzichte van de woningvoorraad, uit op 27%. Dat is bijna 6% lager dan de landelijke dynamiek voor deze periode.

Steeds meer grote windmolens

Volgens de zogeheten Aeronautische-obstakelkaart van het Kadaster telde Nederland in juni 2.744 windmolens op het land. Er staan er veel langs de kust en het IJsselmeer. Grote windmolens staan vooral in windparken in Noordoost-Groningen, Noordoost-Drenthe, Flevoland en de kop van Noord-Holland. Opvallend is dat ze in Twente, Midden-Drenthe, Zuid-Limburg, het Gooi en de regio Eindhoven bijna niet voorkomen.

Er is een flinke variëteit in de grootte. De meeste grote windmolens, 24% van het totaal, komen voor in de hoogteklasse 145 – 155 meter (356 stuks) en 175 – 185 meter (295 stuks). Er komen ook steeds meer grote windmolens bij (hoger dan 200 meter). Tegelijkertijd worden, met name in het noorden van Nederland, kleinere exemplaren populairder.

Waardedaling neemt toe

Het gevonden verband tussen windmolens en lagere huizenprijzen is niet nieuw. Onderzoek uit 2019 van de Universiteit Groningen wees uit dat woningen die uitzicht hebben op de locaties van twee toekomstige windparken voor lagere prijzen zijn verkocht. En volgens onderzoek van TNO uit 2021 neemt de waardedaling van huizen in de buurt van windmolens in 2030 toe tot gemiddeld 3,8%. Ook wordt er bij de berekening van de WOZ-waarde al rekening mee gehouden.