Vastgoed Actueel RIVM over stikstof

Ondanks de recente stikstofmaatregelen van het kabinet is er nog steeds te weinig ruimte om voldoende woningen te bouwen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit blijkt uit doorrekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Ondanks de recente stikstofmaatregelen van het kabinet is er nog steeds te weinig ruimte om voldoende woningen te bouwen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit blijkt uit doorrekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Premier Mark Rutte en minister Stientje van Veldhoven van Wonen stelden woensdag bij de presentatie van de plannen nog hoopvol dat de kabinetsambitie van 75.000 nieuwbouwwoningen volgend jaar gehaald kan worden. “We creëren ruimte voor vrijwel de gehele woningbouw”, aldus Rutte. ‘We kunnen die doelstelling halen als we nu keihard aan de slag gaan’, zei Van Veldhoven, die sprak van ‘een doorbraak’.

Inperking maximumsnelheid biedt niet genoeg soelaas

De doorberekeningen van het RIVM waar het kabinetsbeleid op gebaseerd is, tonen een minder optimistisch beeld. Door de inperking van de maximumsnelheid kunnen provincies als Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe meer huizen bouwen dan ze voor 2020 hebben gepland.
Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht krijgen met de nu aangekondigde maatregelen echter te weinig stikstofruimte voor de bestaande nieuwbouwplannen.
Het effect van de verlaging van de maximumsnelheid is in de Randstad beperkt, omdat daar nu al weinig wegen zijn waar 130 km per uur gereden kan worden. 

Problemen het grootst aan de Zuid-Hollandse kust

In de brief die het kabinet woensdag naar de Tweede Kamer stuurde, wordt erkend dat ‘aan de Zuid-Hollandse kust mogelijkerwijs sneller grenzen worden bereikt’. Het RIVM is stelliger: ‘Met name in het kustgebied – regio Den Haag en Katwijk – is de depositieruimte beperkt. Hier is het zeer onzeker of de ruimte toereikend is voor alle voorgenomen woningbouwplannen in 2020.’

Bron: De Volkskrant