Woningbouwlocaties
Met de status grootschalige woningbouwlocaties kunnen gemeenten versneld nieuwe woningen bouwen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft samen met provincies en gemeenten een Nationale Woningbouwkaart ontwikkeld. Daarop is te zien waar de bouw van in totaal bijna één miljoen nieuwe woningen in de komende acht jaar is gepland.

Van de Woningbouwkaart is een pdf beschikbaar die aangeeft welke capaciteit er per provincie is voor de bouw van nieuwe woningen tot 2029. Via stippen met een verschillende grootte is te zien op welke plaatsen er hoeveel woningen bij moeten komen. Voor de meeste provincies gaat het om plannen op gemeentelijk niveau, alleen in Zuid-Holland op regionaal niveau.

Volgens deze kaart is er in de komende acht jaar ruimte voor in totaal 961.300 woningen in alle provincies. De meeste woningen daarvan moeten verrijzen in de provincie Zuid-Holland. Hier staan ruim 280.000 nieuwe woningen ingepland. In Zeeland komen er de minste huizen bij, in de periode tot 2029 zien de overheden hier ruimte voor een kleine 8.000 nieuwe woningen.

Nieuwbouw op huidige locaties waar bestaande woningen worden gesloopt staan niet op de kaart, meldt het ministerie. Die leveren bovenop de plannen nog extra woningen op. Dat geldt ook voor transformatiegebieden, waar bijvoorbeeld oude kantoor- of winkelpanden worden omgebouwd tot woonruimte.

Investeringen

Voldoende ruimte is nodig om nieuwe woningen te bouwen, maar ook forse overheidsinvesteringen van enkele miljarden euro’s, geeft het ministerie van BZK verder aan. Hiervoor zijn publiek-private samenwerkingen noodzakelijk. Hoe dat eruit komt te zien moet het nieuwe kabinet gaan beslissen.

Het ministerie, de provincies en gemeenten blijven in gesprek over mogelijkheden voor nieuwe bouwlocaties. Daar betrekken ze ook partijen als IPO en VNG bij, aldus het ministerie. In het najaar verschijnt daarom een actualisatie van de kaart.

Woningbouw in het groen

Ook het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een rapport gepubliceerd waarin geschikte bouwlocaties voor de miljoen woningen staan. Het rapport Ruimtelijke Ordening en Bouwlocaties beperkt zich tot zeven provincies in Nederland waar de spanning op de woningmarkt het grootst is. Vooral in de Randstad is de woningnood nijpend. In de provincies Zeeland en Limburg is die druk lager en die maken daarom geen deel uit van de analyse.

Het EIB gooit de knuppel in het hoenderhok: om te zorgen voor voldoende huizen, moet in het groen worden gebouwd. Met de bestaande woningbouwplannen kunnen er voor 2030 nog honderdduizenden woningen bij komen, maar dat is niet genoeg om het woningtekort op te lossen. Voor 300.000 woningen moeten er nog extra locaties bijkomen. De huidige plannen voor nieuwe woningen zijn te veel gericht op binnenstedelijk gebied. Dat is vooral in de Randstad het geval. Er kan nog ruimte worden gebruikt in groene ruimtes rondom de steden.

‘Woningen bouwen in weilanden moet uit de taboesfeer’

Agrarisch gebied

Natuur- en duingebieden en bossen zijn uitgesloten als bouwlocatie. Agrarische gronden daarentegen zijn wel geschikt om nieuwe huizen op te bouwen, vindt het EIB. Volgens berekeningen van het instituut gaat dan om 157.000 hectare.

“Woningen bouwen in weilanden moet uit de taboesfeer”, zegt EIB-directeur Taco van Hoek tegen Nu.nl. “Veel mensen vinden het een slecht idee om groen, weilanden en landbouw zogenaamd op te offeren voor woningbouw. Maar in de praktijk blijkt dat woningbouw ook op een mooie manier samen kan gaan met natuur, parken en water. Het gaat uiteindelijk om 1,4 procent van de weilanden in de desbetreffende provincies, om die 300.000 woningen te kunnen bouwen.”