Vastgoed Actueel WOZ

De woningmarkt heeft nog weinig last van de zwakke economie. Dat concludeert ABN Amro Economisch Bureau in de Woningmarktmonitor van januari 2021. De belangrijkste aanjager van de markt is de lage hypotheekrente.

ABN Amro voorspelt dat de huizenprijzen dit jaar gemiddeld met 5% zullen stijgen. Dat komt vooral door de sterke prijsstijging in de tweede helft van 2020. Dat effect werkt door in de gemiddelde prijsstijging in 2021, zo schrijft ABN Amro in de monitor. De bank voorspelde eerder nog een stabilisatie van de huizenprijzen.

Economie kan herstellen

De verwachte stijging is daarnaast te verklaren door meer zekerheid over de toekomst. Nu veel landen bezig zijn met vaccineren tegen corona, krijgt de economie de kans zich te herstellen. De economische schade door bedrijven die omvallen en een hogere werkloosheid, blijft zo beperkt.

 

Arbeidsmarkt cruciaal voor huizenmarkt

De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt blijven cruciaal voor de huizenmarkt, stelt ABN Amro verder. Het inkomen is immers bepalend voor de hoogte van de hypotheken en die hebben weer invloed op de waardering van huizen.

De bank rekent wel op een toename van het aantal werklozen. Door het terugdraaien van de huidige subsidieregelingen, zullen meer mensen op straat komen te staan. Dat zal eerst leiden tot minder woningtransacties en later tot een lagere stijging van huizenprijzen. Het aantal transacties daalt dit jaar naar verwachting met 10%.

Hypotheekrente als pijler

De hypotheekrente blijft de pijler onder de woningmarkt, zo meldt het rapport. De rente op overheidsleningen is laag en dat is een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente. De vooruitzichten voor de hypotheekrente en in het verlengde daarvan de woonlasten, blijven positief. Als de hypotheekrente stabiliseert, groeit het bedrag dat kopers kunnen lenen niet meer. Dan neemt het gunstige effect van de hypotheekrente op de woningmarkt af, aldus ABN Amro.

Optimisme bij kopers en verkopers

Ook uit de funda Index van december blijkt optimisme: bijna driekwart van de verkopers en kopers op de woningmarkt willen in 2021 hun plannen realiseren. Zij verwachten dat de markt over een half jaar wat gunstiger is voor koop (+7%) en wat ongunstiger voor verkoop (-24%), dankzij meer aanbod en lagere huizenprijzen.

Meer leefruimte

Door de coronacrisis zijn steeds meer kopers op zoek naar meer leefruimte, zowel binnen als buiten, zo meldt Funda. De behoefte aan buitenruimte is zelfs een belangrijke reden om te gaan verhuizen. Vanuit de stad neemt daarom de behoefte aan verhuizen naar een dorp toe.

De volledige Woningmarktmonitor januari 2021 is te downloaden van de website van ABN Amro.