woningmarktmonitor

ABN Amro heeft de ramingen voor de woningmarkt opnieuw aangepast Voor dit jaar houdt ABN Amro rekening met een totale prijsstijging van 15%.

De aanhoudende stijging van koopwoningen zorgt ervoor dat het gemiddelde van dit jaar hoger zal uitkomen dan eerder gedacht. Eerder werd nog uitgegaan van een prijsstijging van 12,5%. De naar boven bijgestelde prijsstijging dit jaar werkt ook volgend jaar door, zodat ook de raming voor 2022 omhoog gaat van 5% naar 10%.

Dat schrijft het Economisch Bureau van ABN Amro in de nieuwste Woningmarktmonitor. Daarin neemt het aantal transacties af, maar ligt dit toch hoger dan gedacht. Daarom hebben de economen ook de ramingen voor de woningaankopen aangepast. Dit jaar daalt het aantal transacties met 5%, volgend jaar met 10%. De vorige keer was dat precies andersom. Het netto resultaat is dat het aantal aankopen dit jaar iets hoger ligt dan gedacht, maar volgend jaar min of meer zal overeenkomen met het cijfer van de vorige keer: rond 200.000.

ABN Amro, bron: CBS

De transacties staan onder druk doordat er nog maar zeer weinig woningen te koop staan. Dit maakt het voor kopers erg lastig om een geschikte, betaalbare woning te vinden. Het gebrek aan aanbod draagt bij aan de forse stijging van de woningprijzen.

Ondanks deze toename zijn de netto woonlasten als percentage van het netto inkomen relatief laag gebleven. Dit komt vooral door de daling van de hypotheekrente. Maar aan de daling daarvan komt mogelijk een eind. Door de toegenomen inflatie is de rente op financiële markten opgelopen. Hierdoor stijgen de kosten van hypotheekverstrekkers. Tot dusver
had dit zich nog nauwelijks vertaald in de hypotheekrentetarieven. Maar daar is deze week verandering in gekomen.

Aanpassing prognose woningprijzen en transacties

Op de langere termijn houdt ABN Amro rekening met een minder verhitte markt. De daling van het aantal transacties zal volgens de bank doorzetten. Ook de prijsstijging zal geleidelijk afzwakken tot een normaler niveau, iets wat ook past bij het licht afgenomen vertrouwen in de woningmarkt, zoals af te lezen aan de marktindicator van Vereniging Eigen Huis. Wel constateert de bank wederom dat het moment van afzwakken later is dan eerder voorspeld.

Dit betekent dat de ramingen in deze Woningmarktmonitor opnieuw zijn verhoogd ten opzichte van de vorige keer. De huizenprijzen stijgen dit jaar niet met 12,5% maar met 15% en volgend jaar niet met 5% maar met 10%. Het aantal transacties neemt dit jaar niet af met 10%, maar met 5% en volgend jaar niet met 5%, maar met 10%, schat het economisch bureau nu.

Lees ook: Verkoop nieuwbouwwoningen stijgt 12%, ‘leidt tot mismatch’