WOZ-waarde 2021

De WOZ-waarde van Nederlandse huizen zal dit keer gemiddeld 7,3% hoger uitkomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die toezichthouder de Waarderingskamer bekend heeft gemaakt.

In 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde in Nederland €270.000. Dit jaar is dat opgelopen tot €290.000. “Die ligt lager dan de gemiddelde verkoopprijs van woningen omdat ook, minder luxe, huurwoningen worden meegenomen”, licht een woordvoerder van Waarderingskamer toe.

De WOZ-waarde wordt op 1 januari bepaald op basis van de prijsontwikkeling van de woning in het voorafgaande jaar. De huizenprijzen zijn ook het afgelopen jaar flink gestegen. Of daardoor ook de ozb-aanslag stijgt, hangt af van het gemeentelijke belastingtarief. Hierdoor kan de ontwikkeling van de woonlasten per gemeente sterk verschillen.

Op basis van de WOZ-waarde worden onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting vastgesteld. “En bij een erfenis of schenking van een woning bepaalt de woningwaarde de hoogte van de belasting”, aldus de VEH.

Ook wordt bij de verkoop van een huis of het vaststellen van de voorwaarden van een hypotheek gekeken naar de WOZ-waarde. Dan is het juist geen goede zaak als die te laag is ingeschat. Er kan dan ook bezwaar gemaakt worden als een huiseigenaar denkt dat de waarde te hoog of te laag is ingeschat.

VEH: controleer WOZ-waarde 2021 goed

Vereniging Eigen Huis (VEH) roept huiseigenaren op goed te kijken naar de waarde, omdat er nadelen kleven aan zowel een te hoge als een te lage waarde. Gemiddeld levert iedere € 10.000 verlaging van de waarde een jaarlijkse besparing van € 50, becijferde de vereniging.

In de eerste maanden van het jaar krijgen huishoudens de jaarlijkse aanslag gemeentelijke woonlasten in de (digitale) brievenbus. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde van de woning. Die is dit jaar gemiddeld 7% hoger dan in 2020. De WOZ-waarde 2021 is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2020.