Vastgoed Actueel Zorgeloos Vastgoed

HDN (Hypotheken Data Netwerk), Kadaster, KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) hebben de intentieverklaring Zorgeloos Vastgoed ondertekend. Dit initiatief biedt de consument én de betrokken partijen digitaal gemak.

HDN (Hypotheken Data Netwerk), Kadaster, KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) hebben de intentieverklaring Zorgeloos Vastgoed ondertekend. Dit initiatief biedt de consument én de betrokken partijen digitaal gemak.

Uitdagingen zoals verduurzaming, digitalisering en complexere vastgoedtransacties en financieringsvormen vragen om betrouwbare informatie en goed lopende informatie-uitwisseling. Dat lukt alleen als de keten optimaal samenwerkt, vonden de betrokken organisaties, waaronder de KNB. “Door het gezamenlijk optrekken zijn we straks in staat om voor de consument en voor de ketenpartners een volledig digitaal beeld te bieden van alle gegevens die beschikbaar zijn”, zegt Nick van Buitenen, voorzitter van KNB.

Persoonlijke gegevens slechts één keer aanleveren

Dankzij het initiatief Zorgeloos Vastgoed moet het uitwisselen van informatie efficiënter verlopen en krijgt de consument eerder de zekerheden die hij zoekt, meent Ger Jaarsma, voorzitter NVM: “Persoonlijke gegevens hoeven slechts één keer aangeleverd te worden en ook wordt in een vroeger stadium duidelijkheid verkregen over het verstrekken van de financiering. Anderzijds is het voor de deelnemende partijen een uitkomst omdat informatie tussen deze schakels beter wordt uitgewisseld. Hypotheekverstrekkers, notarissen, makelaars en het Kadaster zijn dan beter op de hoogte van vorderingen in het proces van het kopen van een woning.’

Ook andere partijen zijn welkom

De komende jaren moet de nieuwe werkwijze vorm krijgen. De basis daarvoor ligt in de intentieverklaring Zorgeloos Vastgoed. “Zo gaan verschillende werkgroepen aan de slag, waarbij ook andere branchegenoten, ketenpartners en belanghebbenden welkom zijn”, verduidelijkt Frank Tierolff, voorzitter van het Kadaster.

Bron: NVM