money-2724245_1280_0_1

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen vrijwel onmogelijk een woning te vinden. Voor alleenstaanden met een modaal inkomen ligt slechts 6% van het complete huizenaanbod binnen bereik. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen vrijwel onmogelijk een woning te vinden. Voor alleenstaanden met een modaal inkomen ligt slechts 6% van het complete huizenaanbod binnen bereik. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker waarin per regio in kaart is gebracht hoeveel woningen beschikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen.

Door de sterk stijgende huizenprijzen in met name Noord-Holland (3 procent), Zuid-Holland (5 procent) en Utrecht (1 procent) – krijgen de single huizenkopers in deze regio’s nauwelijks een voet tussen de deur. Voor modale eenverdieners die in een grote stad willen wonen, is de situatie nog uitzichtlozer. In Eindhoven komen zij in aanmerking voor 2 procent van het totale aanbod, in Utrecht en Almere is dat slechts 1 procent. Groningen (13 procent) en Rotterdam (10 procent) zijn nog het meest toegankelijk.

Ook tweeverdieners lopen tegen grenzen aan

Hoewel tweeverdieners meer mogelijkheden hebben, lopen ook zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan. In veel provincies en gemeenten komen zij in aanmerking voor meer dan de helft van de te koop staande woningen. Opnieuw zijn Groningen (63 procent) en Friesland (58 procent) positieve uitschieters. In de Randstad is echter sprake van een volledig ander beeld. In Noord-Holland (23 procent), Zuid-Holland (30 procent) en Utrecht (18 procent) komen modale gezinnen slechts in aanmerking voor een klein deel van het totale woningaanbod. Ook voor deze doelgroep is het aanbod in de afgelopen jaren flink gedaald. Groningen (60 procent) en Almere (52 procent) zijn de steden waar modale tweeverdieners het meeste kans maken op een woning, in Amsterdam (15 procent) en Utrecht (19 procent) het minst.

Het modale inkomen in 2019 is vastgesteld op 36.000 euro. Met dit salaris kun je als single een hypotheek krijgen van ongeveer 163.000 euro. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker in het onderzoek uitgegaan van 60.000 euro. Hiermee is het mogelijk een hypotheek te krijgen van zo’n 285.000 euro.

Aantal hypotheken met NHG toegenomen

Terwijl het voor de middeninkomens steeds moeilijker wordt een koopwoning te vinden, is het aantal afgesloten hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in het tweede kwartaal wel toegenomen, blijkt uit cijfers van NHG. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 is het aantal huishoudens dat een hypotheek met NHG afsloot in het tweede kwartaal van dit jaar toegenomen met 14%. Het aantal nieuwe garanties voor de financiering van de aankoop van een woning is licht toegenomen met 4%.

In het eerste kwartaal van dit jaar was juist sprake van een jaar-op-jaar daling van ruim 12%. Deze omslag is in lijn met de jaar-op-jaar afnames van het aantal  door particulieren aangekochte bestaande woningen die het CBS heeft gepubliceerd: 9,0% in het eerste kwartaal en 0,8% in het tweede kwartaal. Per saldo is in de eerste helft van 2019 het aantal garanties voor de aankoop van een woning jaar-op-jaar gedaald met 4%.

Bron: De Hypotheker