vastgoed actueel - lening

Delft wil in 2019 meer geld uittrekken voor de starterslening. Deze lening biedt beginners op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om net iets meer te lenen dan reguliere banken willen of mogen verstrekken. De regeling biedt starters die tussen de 18 en 35 jaar zijn en in Delft een woning willen kopen de mogelijkheid om max. €30.000 meer te lenen dan ze bij een reguliere bank kunnen krijgen.

Delft wil in 2019 meer geld uittrekken voor de starterslening. Deze lening biedt beginners op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om net iets meer te lenen dan reguliere banken willen of mogen verstrekken. De regeling biedt starters die tussen de 18 en 35 jaar zijn en in Delft een woning willen kopen de mogelijkheid om max. €30.000 meer te lenen dan ze bij een reguliere bank kunnen krijgen.

De starterslening werd in 2012 ingevoerd in Delft, onder meer vanwege de verscherpte wetgeving (sinds 2011) rond hypotheken. Deze stelt strengere eisen aan de voorwaarden waaronder mensen een hypotheek kunnen krijgen. Zo kan er bijvoorbeeld veel minder worden ‘meegefinancierd’ dan voor 2011. Van de startersregeling wordt gretig gebruikgemaakt, schrijft het AD op haar website. Sinds 2012 zijn er in Delft 186 leningen verstrekt.

Lening

De koopsom van de woning mag dan niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor de nationale hypotheekgarantie van toepassing is (in 2018 is dat €265.000). Daarnaast mag de lening maximaal 20 procent bedragen van de verwervingskosten van een woning, dus bijvoorbeeld maximaal 28.000 voor een huis van 140.000.

Delft typeert de huidige woningmarkt nog steeds als ‘lastig’ voor deze doelgroep, die grofweg bestaat uit, jonge kenniswerkers (zoals afgestudeerden aan de TU), jongeren uit Delftse gezinnen en jonge Delftenaren die vanuit een huur- naar een koopwoning willen verhuizen – de zogenaamde doorstromers.

Verstrekken

Vanwege die lastige markt stelt het college aan de gemeenteraad voor de mogelijkheid om startersleningen te verstrekken te verlengen met een jaar. De huidige verordening verloopt op 1 januari. De lening is de eerste drie jaar aflossingsvrij. Delft zette de afgelopen jaren geld opzij voor de leningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), dat ook voor de uitvoering zorgt. Zo bepaalt dit fonds de hoogte van het uit te lenen bedrag en toetst het de kredietwaardigheid van de aanvrager.

De gemeente gaat begin 2019 de verdeling heroverwegen tussen de andere financieringsproducten die ze heeft bij het stimuleringsfonds (zoals de blijverslening en de energiebespaarlening) met als doel meer geld vrij te maken voor de starterslening.

Bron: AD