Advies inwinnen

Voor consumenten die overwegen een appartement te kopen, is het erg belangrijk om deskundig advies inwinnen bij hun financieel adviseur of makelaar. Dat vertelt Hidde Coebergh, directeur Zakelijk advies en Wonen van ING. Vooral dat de Vereniging van Eigenaren vergaande beperkingen kan stellen aan het gebruik van het appartement, wordt volgens Coebergh onvoldoende onderkend. 

Voor consumenten die overwegen een appartement te kopen, is het erg belangrijk om deskundig advies inwinnen bij hun financieel adviseur of makelaar. Dat vertelt Hidde Coebergh, directeur Zakelijk advies en Wonen van ING, aan InFinance.

Dat de Vereniging van Eigenaren via de splitsingsakte en reglementen vergaande beperkingen kan hebben gesteld aan het gebruik van het appartement, wordt volgens Coebergh onvoldoende onderkend. Maar ook het feit dat de algemene ledenvergadering na de koop nieuwe beperkingen kan aanbrengen, indien door bepaald gebruik de overige bewoners te veel overlast hebben. Coebergh: “Een relatief nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld dat VvE’s tijdelijke verhuur via Airbnb verbieden. Ook beperkingen in het houden van huisdieren komen regelmatig voor. We zien dat veel consumenten zich onvoldoende bewust zijn van deze mogelijke beperkingen”.

Medeverantwoordelijk

Starters beginnen hun wooncarrière steeds vaker in een appartement. Maar ook senioren zijn in toenemende mate op zoek naar een kleinere en meer beschermde woonomgeving. Naast het exclusieve woonrecht op een gedeelte van het pand, wordt een appartementseigenaar ook mede-eigenaar van het totale pand. Hierdoor wordt de koper ook financieel medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. En daarmee dus deels afhankelijk van de andere eigenaren.

Onvoldoende reserves

Hoewel sinds 2008 elke Vereniging van Eigenaren verplicht is een reservefonds voor de financiering van groot onderhoud aan te leggen, komt het volgens Coebergh nog regelmatig voor dat deze reservefondsen over onvoldoende reserves beschikken. “Bij groot onderhoud kan dit betekenen dat de kosten in één keer over alle appartementseigenaren worden omgeslagen. Heb je als eigenaar hier geen rekening mee gehouden, dan kan dat flinke financiële gevolgen hebben. Vanaf volgend jaar gelden er ook wettelijke eisen aan de jaarlijkse reserves die moeten worden aangelegd. Naar verwachting leidt dit bij veel appartementseigenaren tot een onvoorziene stijging van de maandelijkse woonlasten.”

Bron: InFinance