aardgasvrije woningen

Woningeigenaren zijn best bereid om hun huis af te koppelen van het aardgas, maar voelen om allerlei reden nog niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau.

Woningeigenaren zijn best bereid om hun huis af te koppelen van het aardgas, maar voelen om allerlei reden nog niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan. Ze maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid en effectiviteit van maatregelen.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau na een studie. In het rapport ‘Onder de pannen zonder gas’ verkent het SCP hoe woningeigenaren aankijken tegen de aanstaande omslag naar aardgasvrij wonen. Daarvoor zijn 32 woningeigenaren in focusgroepen uitgebreid met elkaar in gesprek gegaan.

,,Omdat ze in de media horen dat er nieuwe uitvindingen aan zitten te komen en de techniek steeds goedkoper wordt, vragen sommige huiseigenaren zich af waarom ze nu al hun huis zouden moeten verduurzamen”, aldus SCP-onderzoeker Anja Steenbekkers. ,,Er zitten ook mensen bij die zeggen: ik heb net mijn woning verbouwd en had al meer informatie willen hebben, zodat ik de nodige maatregelen direct had kunnen treffen.” 

Betaalbaarheid

Huiseigenaren zijn afwachtend omdat ze zich zorgen maken over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas. Ze hopen op subsidie maar vragen zich af of die er wel komt. Bovendien lijken veel woningbezitters ook te beseffen dat ontwikkelingen zo snel gaan, dat innovaties op het moment dat zij ermee beginnen, alweer achterhaald zijn.

Uit de SCP-studie blijkt dat niet iedereen erop vertrouwt dat de huidige plannen daadwerkelijk zullen worden doorgezet en beloftes en toezeggingen worden nagekomen. Er leeft onder woningeigenaren de behoefte om hun zorgen en vragen over de transitie al in een vroeg stadium te kunnen delen. 

Politici aan zet

Enkele deelnemers aan de discussie van het SCP hebben al ervaring met het verduurzamen van hun huis. ,,Het kan nuttig zijn dat voorlopers hun ervaring en opgedane kennis delen met mensen die nog moeten beginnen”, aldus onderzoeker Anja Steenbekkers. ,,Het delen van hun ervaringen is essentieel voor het draagvlak achter deze transitie. De kennis van bewoners die het al hebben gedaan, wekt meer vertrouwen dan de informatie van de overheid.”

Het is ook logisch dat niet iedereen direct z’n handen uit de mouwen steekt, vindt Steenbekkers. ,,De teneur is ook zeker niet dat je als een gek moet beginnen met het afkoppelen van aardgas. Want wat nou als wordt bepaald dat de wijk waarin je woont overgaat op een andere energiebron, zoals een warmtenet? Het isoleren van de woning is wel verstandig, want dat kan nu al wooncomfort en geldbesparing opleveren.” Toch is het rapport vooral een boodschap aan politici en beleidsmakers. ,,Zij zijn nu aan zet om duidelijkheid te verschaffen”, adviseert de onderzoeker.

In 2021 moeten alle gemeentes in Nederland een transitievisie warmte te hebben, waarin staat hoe ze het gasnetwerk willen vervangen en wanneer. Ondertussen heeft de rijksoverheid 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 27 ‘proeftuinen’, wijken die als eerste over gaan op duurzame energiebronnen.

Bron: de Stentor