Vastgoed Actueel Eigendomsmutaties

In 2017 kwamen bijna 100.000 woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar eigendomsmutaties op de woningmarkt, bekostigd door het ministerie van BZK.

De grootste stromen op de woningmarkt betreffen mutaties van koopwoningen naar overige huurwoningen, en andersom. Dit zijn ook de twee stromen die in het onderzoek onder de loep zijn genomen.

 

In 2014 ging het om ruim 62.000 voormalige koopwoningen die te huur kwamen, in 2017 was dat aantal gestegen tot bijna 100.000 woningen. De stroom andersom, niet-corporatie huurwoningen die koopwoningen werden, nam ook toe, maar minder hard. Eerder meldde het CBS dat in 2018 bijna een half miljoen woningen in particuliere verhuur is.

18 procent particuliere verhuur in 4 grote steden

In 2016 kwamen 78.000 koopwoningen op de markt als overige huurwoningen. Circa 90 procent daarvan is van particulieren. Van deze particuliere huurwoningen stond 18 procent in een van de vier grote steden.
Onder de eigenaren van de particuliere huurwoningen die in 2016 op de markt kwamen, kwamen dertigers en veertigers het meeste voor.

 

Eigenaren die een woning verkregen uit de stroom van koop naar particuliere huur in 2016 waren in driekwart van de gevallen werknemer of zelfstandige. Voor 1 op de 10 eigenaren kwam het inkomen uit het pensioen.

Download hier het volledige rapport Eigendomsmutatie koop- en huurwoningen 2014-2017

Bron: CBS