Vastgoed Actueel Veluwe

Tussen de zes- en negenduizend mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark, gelegen in een van de elf gemeenten op de Veluwe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Platform31 dat samen met de elf gemeenten de permanente bewoning in kaart heeft gebracht.

Tussen de zes- en negenduizend mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark, gelegen in een van de elf gemeenten op de Veluwe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Platform31 dat samen met de elf gemeenten de permanente bewoning in kaart heeft gebracht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het gaat om ouderen en jongvolwassenen bewoners met een alternatieve woonbehoefte of levensstijl, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Maar ook om kwetsbare groepen die zoeken naar een toevluchtoord vanwege persoonlijke problemen. Gezamenlijk bewonen ze tussen de drie- en vijfduizend recreatie-objecten.

De getallen zijn tot stand gekomen op basis van gegevensverzameling uit de Basisregistratie Personen (BRP), gesprekken met gemeenteambtenaren, wijkagenten, welzijnswerkers en interviews met bewoners.

Reguliere woningen te duur of niet geschikt

De belangrijkste reden waarom mensen naar een vakantiepark verhuizen, is dat zij hun specifieke woonbehoeften beter zagen vervuld in een recreatiewoning dan in het aanbod op de reguliere markt. Toegankelijkheid en betaalbaarheid speelden daarbij een rol, maar vaak ook persoonlijke woonwensen en omstandigheden. Reguliere woningen zijn te duur, beperkt voorradig of voldoen niet aan de woonwensen of leefstijl.

Arbeidsmigranten en zzp’ers

Met andere woorden: onrechtmatig wonen op een vakantiepark is over het algemeen een individuele keuze die wordt aangewakkerd door onderliggende ontwikkelingen, zoals veranderingen in het sociaal domein, ouderen die langer thuis wonen en de flexibele economie die leidt tot een toename van arbeidsmigranten en zzp’ers.

Actie-agenda vakantieparken

Oplossingen liggen mogelijk in een alternatief aanbod van flexibele en tijdelijke woonvormen. In de actie-agenda vakantieparken van Rijk, provincies, gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties, worden diverse mogelijkheden samengebracht voor een integrale aanpak door betrokken partijen. Deze actie-agenda wordt op 29 november gepresenteerd tijdens de Vakantieparkentop.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Vitale Vakantieparken om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van permanente bewoning op de Veluwse vakantieparken. Minister Ollongren van BZK heeft het rapport op 28 november naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Platform 31