Vastgoed Actueel monitor studentenhuisvesting

De druk op de woningmarkt voor studenten houdt onverminderd aan. De druk​ komt vooral door de stijging van het aantal studenten dat wetenschappelijk onderwijs volgt (+16%) en dan met name in een toename van het aantal internationale studenten. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019 van Kences.

De druk op de woningmarkt voor studenten houdt onverminderd aan. De druk komt vooral door de stijging van het aantal studenten dat wetenschappelijk onderwijs volgt (+16%) en dan met name in een toename van het aantal internationale studenten. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019 van Kences.

In de afgelopen acht jaar is het aantal studenten met 112.000 toegenomen. In de toekomst daalt het aantal hbo-studenten, maar stijgt het aantal studenten aan universiteiten; 46.000 studenten méér in acht jaar tijd. De komende acht jaar wordt in totaal een groei van 1% van het aantal studenten verwacht.
De groei aan de universiteiten is voor een groot deel het gevolg van de verwachte komst van meer buitenlandse studenten naar Nederland.

Vier procent meer uitwonende studenten

De monitor voorspelt dat het aantal uitwonende studenten in de komende acht jaar per saldo met 4% zal toenemen (14.900 studenten). Deze verwachte stijging is volledig toe te schrijven aan de internationale diplomastudenten. Het aantal uitwonende Nederlandse studenten zal naar verwachting met 12.600 dalen, terwijl voor het aantal uitwonende internationale diplomastudenten een stijging van 27.500 wordt verwacht. Dit betekent dat vraag naar huisvesting bij studentenhuisvesters van Kences sterk gaat groeien.

Aantal studentenwoningen moet omhoog

Met de uitkomsten van de monitor zijn nieuwe cijfers beschikbaar gekomen over de omvang en aard van de huisvestingsopgave voor studenten. Het aantal studentenwoningen moet verder omhoog om aan de vraag te voldoen. Maar dat is niet voldoende. De huisvesting van (internationale) studenten kent piekmomenten, waardoor aanvullende afspraken (arrangementen) nodig zijn.

Bron: Kences