build-558449_960_720

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen dat bouwbedrijven aansprakelijk zijn als gebouwen gebreken vertonen. Over de voorgestelde wijzigingen in het bouw- en woningtoezicht zijn partijen het minder eens. Vooral de oppositie is hierover kritisch. Dit bleek op 18 januari 2017 tijdens het debat over het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen dat bouwbedrijven aansprakelijk zijn als gebouwen gebreken vertonen. Over de voorgestelde wijzigingen in het bouw- en woningtoezicht zijn partijen het minder eens. Vooral de oppositie is hierover kritisch. Dit bleek op 18 januari 2017 tijdens het debat over het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

Aannemers zijn nu na oplevering niet verantwoordelijk voor gebreken, tenzij sprake is van een ‘verborgen gebrek’. Woningcorporaties leiden hierdoor veel schade, schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer. Albert de Vries (PvdA) vindt dat de huidige wetgeving luiheid onder bouwers in de hand werkt. ‘Als de producent fouten maakt, moet de producent betalen.’ De Vries noemt het amendement van het CDA daarom een slechte zaak. Deze partij wil alleen voor particulieren verankeren dat een bouwer bij fouten aansprakelijk is.

Bakker op de hoek

Ook de VVD is verbaasd over het voorstel van het CDA. Roald van der Linde spreekt zijn zorgen uit over mogelijke gevolgen. ‘Als je aansprakelijkheid alleen voor particulieren regelt, sluit je ook de bakker op de hoek uit.’ Erik Ronnes van het CDA blijft ondanks de kritiek zijn standpunt verdedigen. Hij vraagt zich af of particuliere opdrachtgevers en professionele opdrachtgevers gelijk moeten worden gesteld. ‘Je kan een aannemer niet voor alles aansprakelijk stellen.’

Toezicht

Met het wetsvoorstel verdwijnt de beoordeling van bouwplannen vooraf door gemeenten. Private partijen zijn straks verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en worden gecontroleerd door een op te richten onafhankelijke toetsingsorganisatie. Oppositiepartijen SP en PVV maken zich hier zorgen over. Farshad Bashir (SP) vindt dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Hij wil juist dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor het huidige bouw- en woningtoezicht, maar dat mag niet resulteren in hogere leges.

Den Haag gaat niet meer met privaat toezicht werken

Onlangs heeft Gemeente Den Haag gemeld niet langer met privaat toezicht op de bouw van nieuwe woningen te werken. Het experiment ligt hiermee onder vuur omdat de private toezichthouders geen garantie kunnen geven dat opgeleverde woningen voldoen aan de bouweisen.

Geen zekerheid over bouwkwaliteit

Dat meldt wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Bouwtoezicht) vandaag aan de gemeenteraad. De pilot waarin, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, het bouwtoezicht bij private partijen is ondergebracht levert de gemeente Den Haag onvoldoende zekerheid over de bouwkwaliteit, meldt Wijsmuller in een persbericht. De private toezichthouders kunnen niet op dit moment volledig hard maken dat opgeleverde woningen voldoen aan de bouweisen. Hun opleverdossiers zijn vaak te laat, onvolledig en soms onsamenhangend, zo meldt Den Haag. Dat bemoeilijkt ook het schaduwtoezicht van de gemeente, omdat die mogelijke gebreken pas na oplevering kan constateren.

Geen hand in het vuur

Nieuwe aanvragen worden voorlopig zoveel mogelijk buiten de pilot gehouden. “Als gemeente moeten we kunnen vertrouwen op tijdige en volledige informatie over de bouw. Zonder solide opleverdossiers kunnen we niet ons hand in het vuur steken voor de kwaliteit van het private toezicht binnen de pilot. En dat is wel een absolute noodzaak. Bewoners moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun huis deugdelijk gebouwd is”, aldus wethouder Wijsmuller.

Weeffouten in nieuwe wet

Uit nader onderzoek zijn nog geen gevaarlijke situaties in opgeleverde woningen naar voren gekomen, maar wel “bouwfysische onregelmatigheden, zoals  ventilatie- of isolatieproblemen”, aldus de gemeente. Den Haag heeft ook de Tweede Kamer geïnformeerd over de weeffouten in het wetsontwerp van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op de wet is veel kritiek, onder meer van de vereniging van gemeentelijke bouw- en woningtoezichthouders (bwt).

Bronnen:
Aedes
Binnenlands Bestuur