Vastgoed Actueel Bouwkundige keuring

Uit een recente steekproef onder 651 aankopen blijkt dat in slechts 26% van de gevallen bij de koopovereenkomst een bouwkundige keuring is gedaan. In de meeste gevallen wordt de keuring niet in de koopovereenkomst meegenomen. Dat meldt Bijn.nl, experts in bouwkundige keuringen en taxaties. VBO Makelaar zet vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek.

Uit een recente steekproef onder 651 aankopen blijkt dat in slechts 26% van de gevallen bij de koopovereenkomst een bouwkundige keuring is gedaan. In de meeste gevallen wordt de keuring niet in de koopovereenkomst meegenomen. Dat meldt Bijn.nl, experts in bouwkundige keuringen en taxaties. VBO Makelaar zet vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek.

Sinds 1 februari 2018 is het verplicht een bouwkundige keuring op te nemen in de koopovereenkomst. Een afspraak die Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond overeenkwamen met NVM, VBO Makelaar en Vastgoed Pro. Aan de invoering van de verplichte bouwkundige keuring lag een betere bescherming van huizenkopers ten grondslag. Helaas is hier volgens Bijn.nl 1,5 jaar na dato nog weinig van te merken.

‘Geen streep door, maar onder de bouwkundige keuring’

Bijn.nl bekeek voor de steekproef van 651 taxatierapporten de bijlages. Uit de bijgesloten koopovereenkomsten blijkt dat in slechts 26% van de gevallen er een bouwkundige keuring is gedaan. In de overige gevallen is de bouwkundige keuring in de koopovereenkomst doorgestreept of zelfs helemaal verwijderd.

“Dit is écht zorgwekkend. Als koper heb je onderzoeksplicht, zoals een bouwkundige keuring. Hierdoor weet je als koper wat voor gebreken de woning heeft. Zo maakte begin dit jaar Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in het programma De monitor bekend dat bij veel woningen die voor 1970 zijn gebouwd, de fundering te wensen overlaat. Deze problematiek is fors toegenomen vanwege het lage grondwater door de droge zomer vorig jaar. We moeten geen streep door de bouwkundige keuring zetten, maar juist eronder! Dit voorkomt een hoop onaangename en soms onoverkomelijke verrassingen voor de koper”, aldus Arno Korbijn, Integraal Woning Inspecteur (IWI) bij Bijn.

VBO ziet geen dalende trend

Gevraagd om een reactie op dit onderzoek wijst Hans van der Ploeg van VBO Makelaar erop dat de minister van BZK eerder onderzoek heeft laten doen naar voorbehouden in de koopovereenkomst. “De conclusie was dat er geen sprake is van een dalende trend. Van een probleem, op basis van het aandeel voorbehouden in het totaal koopovereenkomsten, lijkt dan ook geen sprake.”

De keus is aan de koper

Het is en blijft de keuze van de koper om wel of geen bouwkundige keuring uit te laten voeren, vervolgt Van der Ploeg. “Er zijn genoeg situaties denkbaar waarbij een bouwkundige keuring helemaal geen toegevoegde waarde heeft. Denk bijvoorbeeld aan een object dat slechts enkele jaren oud is of net volledig of deels is gerenoveerd. Uit het onderzoek van BIJN.nl komt ook niet naar voren om wat voor type objecten het gaat. Zo is ook bij veel appartementen veelal geen bouwkundige keuring nodig omdat die reeds beschikken over een zogenaamde Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). En natuurlijk geldt het tegenovergestelde ook: hoe ouder een woning, hoe belangrijker een bouwkundige keuring wordt.”

Informatievoorziening kan beter

Het onderzoek van BZK laat wel zien dat de informatievoorziening richting consumenten beter kan, meent VBO Makelaar. “Dat de bouwkundige keuring standaard in de koopovereenkomst is opgenomen, dwingt makelaars ertoe hierover met de koper te spreken. Het is leden van VBO niet toegestaan enige bepaling uit de standaard koopovereenkomst te verwijderen. Indien dat wel gebeurt, kan de consument een klacht indienen bij Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Omtrent deze situatie zijn ons echter geen klachten bekend. VBO is in gesprek met BZK om de informatievoorziening aan consumenten te verbeteren. De standaardbepaling in de koopovereenkomst is een goede eerste stap. Toegankelijk en makkelijk leesbaar (branchebreed) foldermateriaal zou een goede aanvulling zijn.”

Bron: Bijn.nl, VBO Makelaar