housebuilding-1407499_960_720

Roermond heeft de bouw van de nieuwe wijk Melickerveld moeten stopzetten, vanwege een uitspraak van de Raad van State over stikstofregels. Hierdoor ligt de bouw van 470 woningen voorlopig stil.

Roermond heeft de bouw van de nieuwe wijk Melickerveld moeten stopzetten, vanwege een uitspraak van de Raad van State (RvS) over stikstofregels. Hierdoor ligt de bouw van 470 woningen voorlopig stil.

Volgens de RvS heeft de Limburgse gemeente in de bestemmingsplannen voor de woonwijk gebruikgemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS stond toe dat de verhoogde stikstofuitstoot bij bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden op andere manier wordt gecompenseerd. De bestuursrechter oordeelde op 29 mei echter dat dit plan onvoldoende bescherming biedt aan de 160 door de EU aangewezen Natura 2000-gebieden in Nederland, en daarmee in strijd is met Europese regels. Het PAS mag daarom niet als basis worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Alle bouwprojecten waarbij gebruik is gemaakt van het PAS moeten opnieuw worden beoordeeld.

Eerste woonwijk waarvan bouw wordt stilgelegd

Het Roermondse Melickerveld is voor zover bekend het eerste woonwijk waarvan de bouw wordt stilgelegd vanwege de uitspraak. De geplande wijk ligt precies tussen twee Natura 2000-gebieden in, het Roerdal en de Meinweg.

De RvS vernietigde ook plannen voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiecentrum in Wageningen en de komst van een verbindingsweg in Boxtel. Eerder ging er een streep door onder meer de verbreding van de rijkswegen A27 en A12 bij Utrecht en een recreatiepark in Twente. In Veldhoven werd de verbreding van de Kemperbaan wel toegestaan. De RvS heeft nog 180 zaken in behandeling die door bezwaarmakers aanhangig zijn gemaakt.

Bron: Nu.nl