funderingslabel

Van meer dan 8.000 Zaanse particuliere woningen moet de fundering hersteld worden. Wethouder Songül Mutluer heeft een plan bedacht om de gedupeerde woningbezitters bij te staan: geen kostbare vernieuwing van de fundering maar de hele woning slopen.

Woningeigenaren kunnen zich nu samen met hun buren opgeven voor een pilot. De gemeente trekt daarin samen op Bouwend Nederland, De Bouwcampus, Rabobank en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Mutluer: “Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad is een prioriteit in Zaanstad. We willen eigenaren verleiden om hier sneller en meer werk van te maken. Voor rijtjeswoningen vergt dit extra aandacht, want je bent als eigenaar dan vaak afhankelijk van je buren.”

Advies en begeleiding

Bezitters van een woning met funderingsproblemen die meedoen aan de pilot krijgen gratis advies en begeleiding van professionals vanuit de gemeente en de samenwerkende partners. Denk hierbij aan hulp bij het vinden en rondkrijgen van financiering, bouwkundig en technische advies en het regelen van de nodige vergunningen.

Financiële bijdrage van het Rijk

Zaanstad krijgt van het Rijk een financiële bijdrage om deze pilot te organiseren, wat werd afgesproken in de op 5 juli ondertekende Woondeal: 500.000 euro voor pilots rond wijkvernieuwing.
De ervaringen die worden opgedaan worden daarna gebruikt voor vergelijkbare situaties in de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Bron: Nul20.nl