oververhitte Nederlandse huizenmarkt

Volgens Brussel zijn er signalen van een oververhitte Nederlandse huizenmarkt. De huizen zijn de afgelopen jaren zo hard in prijs gestegen – harder dan in andere landen – dat ze 10% duurder zijn dan je op basis van de inkomensontwikkeling zou verwachten. Dat stelt de Europese Commissie.

De fiscale behandeling van de eigen woning in Nederland wordt aangewezen als een van de boosdoeners. De hypotheekrenteaftrek wordt weliswaar afgebouwd, maar door het tempo waarmee dat gebeurt blijft er volgens de laatste analyse van de Commissie in 2023 ‘een substantiële subsidie’ bestaan voor de aanschaf van een woning.

Maatregelen om het beleggen in woningen voor de verhuur te ontmoedigen of zelfs te verbieden, zoals enkele grote steden van plan zijn, kunnen wel eens een averechts effect hebben, waarschuwt de Commissie. ‘Dit kan pogingen om de particuliere huurmarkt te stuwen ondermijnen, wat weer kan leiden tot verdere stijgende prijzen voor koopwoningen.’

‘Hoge hypotheekschulden’

Volgens de analyse van de Commissie is Nederland een van de twaalf EU-landen die te kampen heeft met ‘macro-economische onevenwichtigheden’. Een daarvan hangt nauw samen met de hard opgelopen huizenprijzen, namelijk de hoge hypotheekschulden. Daar staan weliswaar hoge waarderingen van hun woningen en grote pensioenpotten tegenover. Maar dat zijn bezittingen die niet zo makkelijk liquide te maken zijn in tijden van financiële schokken, wat Nederlandse huishoudens kwetsbaar maakt.

De bevindingen van de Europese Commissie zijn overigens niet nieuw. Vorig jaar trok ze dezelfde conclusies ten aanzien van de kwetsbaarheden van de Nederlandse economie.


Huizenprijzen stegen harder dan in andere landen

Volgens de Global House Price Index van onderzoeksbureau Knight Frank Research zijn de Nederlandse huizenprijzen sinds het begin van de coronacrisis met 11,3 procent gestegen. Dat is een stuk harder dan in andere landen. In de 56 landen die in de index zijn meegenomen, stegen de huizenprijzen met gemiddeld 7,3 procent.

Nederland komt daarmee in de top tien van landen waar de huizenprijzen het snelst zijn gestegen. Op de eerste plek van die ranglijst staat Turkije, waar de prijzen in het afgelopen jaar met 32 procent stegen. Nieuw-Zeeland staat op de tweede plek met een prijsstijging van ruim 22 procent. Luxemburg volgt met een stijging van ruim 16 procent.

Volgens onderzoeksbureau Knight Frank Research zijn de huizenprijzen voor de financiële crisis voor het laatst zo hard gestegen. De huidige stijging is het gevolg van fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen die zijn genomen om economieën wereldwijd te ondersteunen. Door de lage rente kunnen mensen meer geld lenen voor een huis, waardoor de prijzen stijgen.

In slechts vier landen stegen de prijzen niet

Opvallend is dat er in de lijst van 56 landen slechts vier landen zijn waar de huizenprijzen niet zijn gestegen. In Maleisië, Marokko, India en Spanje daalden de prijzen met minder dan 2 procent. Het onderzoeksbureau denkt dat dit komt doordat er in die landen strenge lockdowns van kracht waren, zorgen over de economie bestonden of een te groot aanbod van huizen was.


‘Bij nieuwe daling huizenprijzen staan minder huizen onder water’

DNB-president Klaas Knot zegt op nu.nl dat Nederland lessen heeft getrokken uit eerdere crises, zoals de financiële. Daardoor komen bij een fikse daling van de huizenprijzen veel minder huizen onder water te staan dan destijds.

Op de vraag of er een prijsdaling zit aan te komen, zegt Knot: “Als ik dat eens wist. De Nederlandse woningmarkt is een hele ingewikkelde, die zich anders ontwikkelt in deze crisis dan we gedacht hadden. Als toezichthouder moeten we wel rekening houden met een daling en de banken ook, door grotere reserves aan te houden. Een omslag leidt in Nederland tot grotere problemen in de economie dan in andere landen, omdat de huizen worden betaald met heel veel geleend geld.”

Taferelen zoals na de financiële crisis toen huizen massaal ‘onder water stonden’, verwacht hij niet. “In de periode 2008 tot 2013 werden de huizen 20 procent minder waard, waardoor uiteindelijk een derde van de huizen minder waard was dan de hoogte van de hypotheek. Sindsdien is het beleid strenger, waardoor niet meer dan de waarde van het huis geleend kan worden. Daardoor komen bij een nieuwe schok in de woningmarkt aanzienlijk minder huizen onder water te staan.”