tiny-apartment-7-500x333

Het gaat niet lukken om eind volgend jaar het doel te halen van 10.000 flexibele woningen. Dat zegt Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. De reden is dat er te weinig locaties beschikbaar zijn. Hierdoor blijft het aantal flexwoningen steken op maximaal 1.500 per jaar.

In september vorig jaar sloten het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes een akkoord om binnen twee jaar 10.000 flexibele woningen te bouwen. Dit als oplossing voor zogenoemde spoedzoekers, zoals gescheiden mensen en statushouders. Ook voor starters en studenten en als tijdelijk onderkomen bij een verhuizing bieden flexwoningen uitkomst. Het gaat om verplaatsbare, tijdelijke woningen van 20 tot 35 vierkante meter groot.

‘Helse opgave’

In de praktijk blijkt het vaak lastig om locaties te vinden, zo laat Aedes weten tegen BNR Nieuwsradio. Daarom kunnen de woningbouwcorporaties er niet meer dan 1.500 per jaar bouwen. Bestuursvoorzitter Rob Haans van woningcorporatie De Alliantie zegt dat dit aantal weinig reden geeft tot optimisme. “Het wordt een helse opgave om nog tienduizend flexwoningen te realiseren voor het eind van 2022. Het is nog een hele opgave om de benodigde tijdelijke bouwlocaties te realiseren.”

Weerstand tegen flexwoningen

Omwonenden maken vaak bezwaar tegen projecten met flexibele woningen, zo zegt voorzitter Leen van Dijke van Stroomversnelling, een organisatie die zich inzet voor meer flexibele woningen tegen BNR. “In de samenleving is vaak ten onrechte verzet tegen de komst van dergelijke voorzieningen.” Dat er weerstand is blijkt onder meer bij een project met zestien tiny houses in Voerendaal, waar omwonenden veel bezwaar tegen maakten. Daarom is het inmiddels gestopt.

Belemmering

Al bij het ondertekenen van het akkoord in september was duidelijk dat het vinden van geschikte locaties een belemmering was. Dat kwam naar voren uit een onderzoek dat Aedes had laten uitvoeren. Twee derde van de corporaties liet toen weten geen locaties beschikbaar te hebben. Ook in 2017 en 2018 bleef de teller steken op 1.500 tijdelijke woningen. Nu is dus duidelijk dat die achterstand niet meer wordt ingehaald als er niet meer locaties beschikbaar komen.

Woningcorporaties: meer flexibele woningen voor spoedzoekers