Vastgoed Actueel Almere

In 2018 werden bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal na 2009. In Diemen nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 5 procent het sterkst toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De groei zet echter niet voldoende door om tegemoet te komen aan de vraag, zeggen economen van ABN Amro.

In 2018 werden bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal na 2009. In Diemen nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 5 procent het sterkst toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De groei zet echter niet voldoende door om tegemoet te komen aan de vraag, zeggen economen van ABN Amro.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks vaak met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de drie jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2018 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor, maar de groei viel wel terug.

Ruim 7,8 miljoen woningen

Nederland telde op 1 januari 2019 ruim 7,8 miljoen woningen. Van de provincies groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,5 procent. Ook in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg, Friesland en Drenthe werden naar verhouding weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

In Diemen groeide de woningvoorraad door nieuwbouw, met bijna 5 procent, het hardst. In totaal werden daar 638 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In Amsterdam waren dat er7 263, traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal ruim 441 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

 

Tekort aan kleinere appartementen

Ondanks het groeiende aantal woningen zijn de economen van ABN AMRO niet optimistisch over de nieuwbouw de komende jaren. Zij spreken in een persbericht de verwachting uit dat door de stijgende bouwkosten alleen projecten met hogere bouwbudgetten doorgang zullen vinden, omdat bouwbedrijven weten dat hier een zekere marge op zit. Dit gaat volgens de bank ten koste van de woningen waaraan het meest behoefte is, zoals kleinere appartementen in de binnensteden. Deze woningen zijn minder aantrekkelijk om te bouwen.
ABN AMRO verwacht in 2019 een groei van het aantal nieuwbouwwoningen met 4,5 procent en in 2020 1,5 procent.

Eerder al voorspelde het economisch bureau van ING dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2019 stabiliseert en dat het aantal van 75.000 woningen van de Woonagenda dus bij lange na niet gehaald zal worden.

Bronnen: CBS en ABN Amro