ontbindende voorwaarden

Om te voorkomen dat bemiddelde ouders straks voor starters de enige sleutel tot de woningmarkt zijn, wil De Hypotheekshop graag één financiële woontoetsing voor sociale huur, vrije huur en koop.

Steeds meer starters hebben geld van hun ouders nodig bij de aankoop van een woning. In een peiling onder de eigen hypotheekadviseurs van de Hypotheekshop zegt 95 procent een toename te zien van het aantal ouderlijke schenkingen.

Paradox van de starter

De Hypotheekshop benoemt nog eens de bekende paradox van de starter die geen hypotheeklasten van 750 euro (inclusief aflossing) mag dragen, en daardoor genoodzaakt wordt 1.100 euro in de maand huur te betalen. Een verdere verlaging van de loan to value (LTV) tot 90 procent, zoals De Nederlandsche Bank bepleit, zou volgens hen de deur nog verder dichtgooien voor starters. Om de problemen op te lossen, zou volgens de Hypotheekshop de grens tussen huren en kopen afgebroken moeten worden.

Kokeronafhankelijke starterstoetsing

“Starters hebben er baat bij als de starre manier van toetsen per koker (sociale en vrije huursector, koopwoningen) wordt vervangen door één die breder kijkt. Daarin zou bijvoorbeeld rekening kunnen worden gehouden met het betalingsverleden en de ruimte die starters hebben om de eerste jaren meer af te lossen”, schrijft de Hypotheekshop in het weekbericht.

Ook een mengvorm van huur en koop waarbij starters binnen hun huur sparen voor de kosten koper, zou volgens de keten een oplossing kunnen zijn.

Bron: Amweb