carola-schouten-lg

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Bij kleinere bouwprojecten wordt ‘intern salderen’ weer mogelijk.

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Bij kleinere bouwprojecten wordt ‘intern salderen’ weer mogelijk.

Dat schrijft coördinerend minister Schouten (foto Rijksoverheid, Martijn Beekman) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, in reactie op het eerste adviesrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Gebiedsgerichte aanpak

In lijn met het adviescollege onder leiding van Johan Remkes kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Het kabinet zet samen met medeoverheden maatregelen slim en gericht in daar waar ze nodig zijn en het meeste effect hebben, onder meer door ‘vrijwillige en warme’ sanering van boerenbedrijven, investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven en gerichte snelheidsverlagingen op wegen waar het stikstofeffect heeft. Het kabinet is hiervoor bereid extra financiële middelen te reserveren.

Lagere overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk. Bij intern salderen wordt een bouwproject zo aangepast, dat de stikstofuitstoot per saldo vermindert of gelijk blijft. Dat kan door bijvoorbeeld huizen energieneutraal te maken of door elektrisch vervoer te gebruiken. Dit is alleen een oplossing voor kleinere bouwprojecten. Het kan nog tot de jaarwisseling duren voordat er voor de grotere projecten een oplossing komt. De komende maanden moeten ministeries en provincies aan de slag om maatregelen in en rond natuurgebieden goed te onderbouwen.

De maatregelen zijn nodig omdat door de te hoge uitstoot van stikstof 18.000 projecten stilliggen, waaronder grote bouwprojecten van de overheid. Die projecten liggen stil sinds de Raad van State in mei een streep zette door het zogenoemde ‘Programma Aanpak Stikstof’.

Bron: Rijksoverheid