Vastgoed Actueel Woningtekort

Het woningtekort wordt de komende jaren licht ingelopen, maar neemt na 2025 weer toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De onderzoekers publiceren dinsdag een rapport waarin zij de verwachte groei van de woningvoorraad afzetten tegen de groei van de bevolking en het aantal huishoudens.

Het kabinet wil dat in de komende vijf jaar 75.000 woningen per jaar worden gebouwd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken probeert die woningproductie aan te jagen door afspraken met steden, regio’s en onder andere investeerders, bouwbedrijven en ontwikkelaars.

2020: piekjaar met 78.000 huizen extra

Volgend jaar beleeft de groei van de woningvoorraad een piek, met 78.000 extra huizen. CBS en PBL hebben het dan over nieuwbouw verminderd met het verdwijnen van huizen door bijvoorbeeld het samenvoegen van woningen (exclusief sloop). In de jaren daarna daalt die groei echter snel tot ‘slechts’ 50.000 woningen in 2025. In dezelfde jaren groeit het aantal huishoudens eveneens, maar iets minder dan het totale aantal woningen.

De aanwas in de woningvoorraad blijft de groei van het aantal huishoudens echter slechts kort en met moeite voor. Vanaf 2025 kan de nieuwbouw de groei van het aantal huishoudens niet meer bijbenen. Over vijf jaar zal het woningtekort dus weer toenemen. Over de periode 2018-2049 zal de totale netto groei van de woningvoorraad vrijwel gelijk zijn aan de totale toename van het aantal huishoudens.

Zuid-Holland: 8.000 woningen per jaar erbij

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant is de woningproductie in de komende twintig jaar naar verwachting het hoogste van alle provincies. Zuid-Holland blijft (inclusief een tussensprintje in de komende twee jaar) koploper in de verwachte netto woningbouw tot 2049. De provincie krijgt er in die periode naar verwachting gemiddeld bijna 8.000 woningen per jaar bij. Noord-Brabant (gemiddeld ruim 4.000 per jaar) raakt wat achterop bij Noord-Holland (bijna 7.000).

Amsterdam: tot 2025 jaarlijks 6.500 nieuwe woningen

In Amsterdam ligt de woningbouw tot 2040 ‘aanzienlijk hoger’ dan in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Verwacht wordt dat de extra woningproductie in de hoofdstad tot 2025 hoog blijft, met jaarlijks 6.500 huizen. Daarna daalt het jaarlijkse aantal extra nieuwbouwhuizen. Vanaf 2030 vindt naar verwachting een ‘aanzienlijke’ daling van de groei van het aantal huizen plaats, gevolgd door een geleidelijke verdere daling.

Eindhoven: 1.000 woningen per jaar minder dan afgesproken

In het Zuiden is Noord-Brabant de provincie met de hoogste woningbouwproductie. In Utrecht, Flevoland en Gelderland ligt de verwachte woningbouw rond de 1.000 woningen per jaar. In Eindhoven groeit de woningvoorraad tot 2022 jaarlijks met ruim 2.000 huizen. Dit is per jaar 1.000 minder dan door de regio is afgesproken in een Woondeal met minister Ollongren. In groeistad Almere komen er tot 2030 zo’n 2.000 woningen per jaar bij. De in 2013 beoogde groei met 60.000 woningen wordt niet gehaald.

Bron: CBS, De Volkskrant