hypotheekaanvraag

Het aantal aanvragen voor een NHG-hypotheek is in oktober in vergelijking met 2019 licht gedaald. Die trend is vooral zichtbaar onder starters en doorstromers. Dat blijkt uit cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

In totaal dienden woningzoekenden afgelopen maand 45.264 hypotheekaanvragen in. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2019, zo blijkt uit de HDN-cijfers. Opvallend aan de statistieken in oktober is dat woningeigenaren de coronacrisis vooral gebruiken om het huis te renoveren of te verduurzamen. Hun aandeel is met ruim 3% gestegen naar 12,5% van het totaal aantal hypotheekaanvragen.

Lees verder onder de afbeelding

Aandeel doorstromers en starters daalt, terwijl verbouwers meer NHG-hypotheken aanvragen (bron HDN)

Stijging verwacht in november

Traditiegetrouw laat het laatste kwartaal van het jaar een piek zien in het aantal hypotheekaanvragen. Oorzaken hiervoor zijn een dalende rente tegen het einde van het jaar of veranderende wetgeving in het volgende jaar, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling van de overdrachtsbelasting. HDN verwacht dat het aantal aanvragen in november nog hoger uitvalt dan in oktober. “We verwachten echter niet dat de recordcijfers in het tweede kwartaal van 2020 worden verbroken”, zegt HDN-directeur Reinier van der Heijden. Toen deden maar liefst 145.000 mensen een hypotheekaanvraag. De groei is in augustus en oktober verder afgevlakt.

Stijgende woningwaarde

De lichte daling van het aantal aangevraagde NHG-hypotheken is zichtbaar onder starters, gepensioneerden en doorstromers. Bij laatstgenoemde groep heeft dat vooral te maken met de stijgende woningwaarde. “Voor doorstromers is een hypotheek met NHG-voorwaarden zo goed als onmogelijk”, aldus Van der Heijden.

 


KADER

Betaalpauzes consumenten lopen weer op in tweede coronagolf

Het aantal consumenten dat een betalingsregeling is overeengekomen voor de hypotheek loopt weer op. Na relatief rustige zomermaanden komen er de laatste weken gemiddeld 1.000 betaalpauzes per week bij. In de eerste vijf weken van de intelligente lockdown lag dit aantal bijna drie keer zo hoog.

Tot nu toe hebben bijna 36.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat blijkt uit de nieuwe Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hiermee is in totaal 85 miljoen euro gemoeid. Dat was vier weken geleden nog 81 miljoen euro.

Van eind mei tot half augustus bleef het aantal verleende betaalpauzes redelijk stabiel. Het betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Door de tweede coronagolf loopt het aantal betalingsregelingen weer op.