Hypotheeklasten spaarpot

Het Nibud vindt dat het inkomen van tweeverdieners voor een grote deel moet worden meegeteld voor het bepalen van de maximale hypotheek.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vindt dat het inkomen van tweeverdieners voor een groter deel mag worden meegeteld, waardoor zij een hogere hypotheek kunnen krijgen. Dat voorstel staat in het adviesrapport dat het instituut maandag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Op dit moment wordt het tweede inkomen voor 70% meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de maximale hypotheek. Het Nibud adviseert om dit aandeel vanaf 2020 te verhogen naar 80%.

Zelfde loon, minder hypotheek

In het algemeen constateert het Nibud dat huishoudens die er komend jaar niet in inkomen op vooruitgaan, minder kunnen lenen om een huis te kopen. Dat geldt voor bruto inkomens boven de €40.000. De lagere hypotheken zijn dan het gevolg van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, en van hogere inflatie.

Daar staat tegenover dat het Nibud verwacht dat de lonen gemiddeld wél met 2,5 procent zullen stijgen. In dat geval kan iedereen die er zoveel op vooruitgaat, ongeacht het inkomen, een hogere hypotheek afsluiten.

Ook adviseert het instituut om kopers een hogere hypotheek te bieden als ze voor een zeer zuinige woning gaan of energiebesparende maatregelen nemen. Dat geldt zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken. Hierbij kunnen bedragen oplopend tot €25.000 euro buiten beschouwing worden gelaten.

Bron: Nu.nl