agreement-303221_960_720

De prijzen van vrije-sectorhuurwoningen zijn in de eerste helft van 2019 opnieuw gestegen. Maar de stijging lijkt af te vlakken.

De prijzen van vrije-sectorhuurwoningen zijn in de eerste helft van 2019 opnieuw gestegen. Dit melden NVM en de branchevereniging van vastgoedmanagers, Vastgoed Management NL (VGM-NL), in hun halfjaarlijkse marktrapportage.

Daarmee blijft de krapte op de woningmarkt zichtbaar, stelt de NVM. De vraag naar vrije-sectorhuurwoningen is nog altijd groter dan het aanbod. Wel lijkt de trend van 2018 door te zetten en de huurstijging af te vlakken. De stijging van de huren is minder dan in voorgaande jaren.

Nieuwe huurders betalen gemiddeld in Nederland €11,58 per m2. Dat betekent een stijging van 5,4% ten opzichte van de prijzen van een jaar eerder. De stijging van de absolute huurprijs ten opzichte van een jaar eerder was met 4,4% iets minder groot. De gemiddelde transactiehuurprijs bedroeg het afgelopen halfjaar 1.088 euro. Regionale verschillen blijven groot. Zo lag de gemiddelde vierkante meter transactieprijs in Friesland op 8,50 euro, terwijl deze in Noord-Holland is gestegen tot boven de 16 euro, met name door de invloed van Amsterdam.

 

Eenzijdig aanbod

In veel steden worden veel nieuwe huurwoningen voor de vrije sector gebouwd. Dat is ook hard nodig, vindt de NVM. Nog steeds is er voor te weinig mensen een passende (huur)woning beschikbaar. Door de huidige ontwikkelingen in regelgeving en de situatie in de bouwsector verwacht de branchevereniging echter dat er een einde komt aan het volume van opgeleverde nieuwbouwwoningen, nog voordat het tekort aan woonruimte is opgelost. Bovendien wordt er eenzijdig en steeds kleiner gebouwd. Nieuw opgeleverde huurwoningen zijn gemiddeld steeds kleiner dan voorgaande jaren. Een oplossing voor de korte termijn, maar niet toereikend voor de langere termijn, vinden NVM en VGM-NL.

 

De halfjaarlijkse rapportage Transparantie in de verhuurmarkt van de NVM en VGM-NL is te downloaden op www.nvm.nl of www.vgm.nl

Bron: NVM