Vastgoed Actueel Stikstofproblematiek

De stikstofmaatregelen hebben gevolgen voor vrijwel alle bedrijfssectoren, maar het risico op faillissementen is voor de bouw- en de vastgoedsector veruit het grootst. Dat concludeert ABN Amro in het rapport ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’.

De stikstofmaatregelen hebben gevolgen voor vrijwel alle bedrijfssectoren, maar het risico op faillissementen is voor de bouw- en de vastgoedsector veruit het grootst. Dat komt omdat veel projecten geen doorgang vinden omdat geen of nauwelijks vergunningen worden afgegeven. Dat concludeert ABN Amro in het rapport ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’.

In het rapport brengt de bank de gevolgen van het stikstofbesluit per sector in kaart op basis van de huidige omstandigheden. Het risico op faillissementen, het risico op omzetdaling en de beperking van uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, liggen hieraan ten grondslag.

“Momenteel staan 18.000 bouwprojecten op de tocht. Hieronder zijn veel grote infraprojecten en ongeveer 10.000 woningprojecten.”

Bron: ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’, ABN Amro

Bouwsector demonstreert ondanks noodplan

De bouwsector demonstreert vandaag, net als eerder de boeren, in Den Haag. De bouwers zijn vooral boos over de stikstofregels, maar ook de PFAS-normen zijn hun een doorn in het oog. De stakingen gaan door ondanks het gisteren aangekondigde noodplan voor de bouwsector. Als deze problemen niet binnen een paar weken worden opgelost, en die kans is vrij groot, dan willen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat er een noodplan in werking treedt. Daar wordt 150 tot 200 miljoen euro voor uitgetrokken.

‘Maatregel een doekje voor het bloeden’

Bouwend Nederland noemt de maatregelen een doekje voor het bloeden, net als de eis van staatssecretaris van Milieu, Stientje van Veldhoven, dat het RIVM zo snel mogelijk moet bepalen wat een veilige norm is voor het giftige PFAS in de bodem. Van Veldhoven wil uiterlijk 1 december duidelijkheid, zodat bouwprojecten weer kunnen doorgaan.

Tekst gaat verder onder de tweet

De bedoeling is dat de huidige, strenge norm van maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond verruimd wordt, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt. Daarom heeft Van Veldhoven het RIVM gevraagd met spoed op basis van recente metingen een landelijke norm op te stellen.

Staatssecretaris: bouwprojecten liggen onnodig stil

Bouwprojecten liggen nu onnodig stil, zegt de bewindsvrouw, want is er door nieuwe metingen van de grond meer bekend over het PFAS-risico. “Zodra het RIVM zegt: ik heb voldoende vertrouwen om meer ruimte te geven, dan wil ik die ruimte zo snel mogelijk bieden. We moeten zo snel mogelijk van de 0,1-grens af, binnen de veilige ruimte die er is.”

‘1 december te laat voor veel ondernemers’

Ondernemersorganisatie VNO-NCW ziet het verzoek van Van Veldhoven als een klein lichtpuntje, maar benadrukt dat de deadline van 1 december te laat is. “Er moet met onmiddellijke ingang een oplossing komen om faillissementen te voorkomen”, aldus de organisatie. “Graag stellen we de daadkracht die het kabinet nu eindelijk in dit dossier laat zien ten voorbeeld in het stikstofdossier. Het toont aan dat als de politieke wil er is, er heel veel dingen kunnen. We roepen het kabinet op ook hierin slagvaardig te handelen en snel maatregelen te treffen die de bouw- en infrasector verlossen uit de wurggreep die stikstof voor onze sector is.”

Lees het volledige rapport van ABN Amro.

Bron: nos.nl, bnr.nl, ABN Amro