street-2643477_960_720

De dalende trend in het aanbod van nieuwbouwwoningen drukt een steeds grotere stempel op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de bestaande woningvoorraad. Dat is de belangrijkste conclusie van de Monitor Koopwoningmarkt van de Technische Universiteit (TU) Delft.

De dalende trend in het nieuwbouwaanbod van koopwoningen drukt een steeds grotere stempel op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de bestaande woningvoorraad. Dat is de belangrijkste conclusie van de Monitor Koopwoningmarkt  die de Technische Universiteit TU) Delft vorige week heeft gepubliceerd.

Het tekort aan nieuwbouwwoningen belemmert de mogelijkheden om door te stromen vanuit een bestaande koopwoning , waardoor ook het aanbod van bestaande koopwoningen stagneert. De dynamiek op de markt van bestaande woningen komt hierdoor volgens de onderzoekers onder druk te staan en de koopprijzen van bestaande én nieuwbouwwoningen blijven stijgen. Het inmiddels hoge prijsniveau zorgt weer voor vraaguitval aan de onderkant van de koopwoningmarkt, omdat koopstarters steeds moeilijker een betaalbare woning kunnen vinden.

Nieuwbouwmarkt koopwoningen zakt verder in

De markt van nieuwe koopwoningen blijkt eigenlijk al vanaf het midden van 2017 in een neerwaartse ontwikkeling te zitten. In het eerste kwartaal van 2019 (de meest actuele beschikbare gegevens) komt het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lager uit dan in het voorliggende kwartaal: een kleine 7.100 verkochte nieuwe koopwoningen ten opzichte van ruim 7.800 woningen in het vierde kwartaal van 2018 (-9,3%). In vergelijking met het eerste kwartaal in 2018 is er sprake van een forse daling (-17,5%). Daarnaast neemt het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in het eerste kwartaal van 2019 fors af in zowel in de huursector (-40,8%) als de koopsector (-38,3%) ten opzichte van het voorliggende kwartaal. De 7.750 nieuwbouwkoopwoningen waarvoor bouwvergunningen zijn verleend, betekenen ook een daling van 30,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De eerder vastgestelde opleving van het aantal bouwvergunningen in de tweede helft van 2018 was dus slechts tijdelijk. Ook in de nabije toekomst zal de nieuwbouwmarkt daarom nog niet echt gaan aantrekken.

Meer midden- en goedkopere segment

Hoewel de vraag naar woonruimte in de steden nog steeds groeit, wordt er maar weinig gebouwd op de plaatsen waar dat het meeste nodig is, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer in een uitzending van BNR Nieuwsradio. Vooral in het midden- en goedkopere segment moeten volgens hem veel meer woningen worden toegevoegd. “Misschien moeten we onze kwaliteitseisen bijstellen, willen we gewoon te veel”, aldus Boelhouwer.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen Bureau Kredietregistratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, De Hypotheekshop, Hypotheken Data Netwerk, Nationale Hypotheek Garantie, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en Vereniging Eigen Huis en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Bron: TU Delft