woningen verduurzaamd

Er zijn twee miljoen woningen in Nederland die nu al betaalbaar kunnen worden verduurzaamd. De investeringen hierin verdienen zich binnen vijftien jaar terug. Bij één miljoen huizen is de investering zelfs binnen tien jaar terug verdiend en dus winstgevend.

Dat is bij ongewijzigd beleid. Als de energiebelasting wordt aangepast of de isolatiesubsidie wordt verhoogd, verdient verduurzaming zich bij zo’n 3,5 miljoen huizen terug binnen de levensduur van de geïnstalleerde apparatuur. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau DWA, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Ook bij de huidige hoge gasprijzen zijn meer huizen betaalbaar te verduurzamen en hebben bewoners daar baat bij om hun energielasten te kunnen betalen, stelt DWA.

“Dit is goed nieuws voor bewoners die plannen hebben voor verduurzaming,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “En ook voor de overheid. De angst dat bewoners op kosten worden gejaagd, is begrijpelijk, maar met goed beleid onnodig. Verduurzaming kost bij twee miljoen woningen per saldo niets extra. En met gerichte beleidsingrepen, zijn nog veel meer woningen betaalbaar te verduurzamen. Laten we woningeigenaren aanmoedigen om deze kansen te grijpen en iedereen in staat stellen om mee te doen. Zeker nu de aardgasprijzen hoog zijn, hebben veel mensen belang bij verduurzaming en een lagere energierekening.”

“Goed nieuws voor bewoners die plannen hebben voor verduurzaming, en ook voor de overheid”

– Olof van der Gaag, directeur NVDE

Het gaat hierbij vooral om hybride warmtepompen in vrijwel alle woningen die gebouwd zijn na 1975. Als deze twee miljoen huizen inderdaad verduurzamen, bespaart dat 3 megaton CO2. Dat is 14% van de gehele CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in 2020.

3,3 miljoen woningen verduurzaamd bij zwaarder belast gas

Als aardgas zwaarder belast wordt en elektriciteit minder, dan zijn zelfs 3,3 miljoen huizen betaalbaar te verduurzamen, blijkt uit het onderzoek. Voor 2,2 miljoen woningen is dat zelfs binnen tien jaar. Aardgas wordt in dit model stapsgewijs 24 cent duurder per m3; stroom wordt 5 cent goedkoper per kWh. Dit levert een CO2-reductie op van 7 megaton, een derde van de totale CO2-uitstoot voor deze sector in 2020.

Als de isolatiesubsidie wordt verhoogd (van 20 naar 30%), zijn 3,5 miljoen huizen betaalbaar te verduurzamen (terugverdientijd korter dan 20 jaar). Omdat de levensduur van isolatiemateriaal veel langer is dan 15 jaar verdient dit zich nog steeds terug binnen de levensduur. Dit levert een CO2-reductie op van 5,2 megaton, een kwart van de totale CO2-uitstoot voor deze sector in 2020. Vooral bij de oudere woningen – van voor 1975 – leidt deze maatregel tot een rendabele investering in isolatie.

De Subsidieregeling voor coöperaties, SCE, blijkt veel populairder dan verwacht. De pot voor dit jaar was begin augustus al leeg.