Vastgoed Actueel WOZ-waarde

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen met bijna 6 procent stijgt. In de grote steden wordt zelfs een stijging van de WOZ-waarde van ruim boven de 10 procent verwacht.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen met bijna 6 procent stijgt. In de grote steden wordt zelfs een stijging van de WOZ-waarde van ruim boven de 10 procent verwacht.

Dat de gemiddelde WOZ-waarde en dus ook de ozb zou stijgen was al bekend, maar tot dusver werd uitgegaan van iets lagere bedragen.

VEH bekeek voor het onderzoek de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 110 gemeenten. “Vooral in grote steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Nijmegen wordt een stijging van de WOZ-waarde van ruim boven de 10 procent verwacht. In Rotterdam wordt zelfs een stijging van 16 procent verwacht.”

Vergelijkbare woningen

De komende weken ontvangen huiseigenaren de WOZ-beschikking voor 2019. Vereniging Eigen Huis raadt huiseigenaren aan om de ontvangen WOZ-beschikking te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken naar de WOZ-waardes van vergelijkbare woningen in de buurt via het WOZ Waardeloket. Tegen de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente kan de woningeigenaar bezwaar maken.

Ook gemeentelijke woonlasten fors hoger

Dat dit jaar ook de gemeentelijke woonlasten stijgen, komt doordat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners.

Huiseigenaren 4,3, huurders 5,4 procent meer

Huurders betalen dit jaar 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 37 grote gemeenten, waar 39 procent van de Nederlandse bevolking woont.

Woonlasten huurders € 18 omhoog

Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. Zij betalen in 2019 gemiddeld € 18 euro meer (5,4 procent). Zonder de stijging van de afvalstoffenbelasting van het Rijk was dit volgens het COELO veel lager geweest (2,0 tot 2,5 procent, dat is €7 à €8). Het goedkoopst is Nijmegen (€40), het duurst Zaanstad met €571. De lasten stijgen voor huurders het sterkst in Haarlem (18 procent, ofwel €59) en dalen het sterkst in Assen (4,4 procent, € 17).

Huiseigenaren € 29 duurder uit

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die een woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met € 29 (4,3 procent) tot € 702 per jaar. Zonder de verhoging van de afvalstoffenbelasting door het Rijk zouden deze huishoudens iets meer dan €690 kwijt zijn, een stijging van 2,6 tot 2,8 procent. Voor woningeigenaren in ’s-Gravenhage zijn de lasten het laagst (€ 563); in Enschede zijn ze het hoogst (€ 856). Nijmegen verlaagt de lasten voor deze groep het meest, met 2,2 procent ofwel € 16. Amsterdam verhoogt ze het sterkst , met 11,3 procent, ofwel € 66.

Bron: InFinance en Stadszaken.nl