huisuitzetting

De Woonbond heeft gisteren in een brief aan minister Ollongren opgeroepen om met een stop op huisuitzetting te komen.

Eerder dit jaar maakte de minister afspraken met verhuurders om tijdens de coronacrisis niet uit hun woning te zetten. Ook werd er een spoedwet ingevoerd waarmee tijdelijke huurcontracten tijdelijk werden verlengd. Maar die spoedwet geldt niet meer. “Terwijl we inmiddels midden in een tweede golf zitten”, zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. “Wat van het voorjaar zo was, is nu ook zo. Zo veel mogelijk thuis blijven kan alleen als je een huis hebt. Mensen op straat zetten levert nu meer onrust en problemen op dan ooit. Of wil je soms dat de mensen onder hun mondkapje op straat slapen?” Inmiddels signaleert de bond alweer tal van gevallen van huisuitzetting.

Thuis blijven kan alleen als je een huis hebt

– Woonbonddirecteur Zeno Winkels

Nieuwe afspraken tegen huisuitzetting

In de brief aan de minister pleit de Woonbond voor:

  • Hernieuwen van de afspraken met verhuurders en anti-kraakbeheerders dat uitzettingen worden uitgesteld.
  • Een nieuwe tijdelijke wet om tijdelijke contracten te kunnen verlengen.
  • Per direct openstellen van de huurtoeslag voor alle huurders met een inkomen onder de huurtoeslagnormen, ook als hun huur te hoog is of de inkomensterugval tijdelijk.

Inkomensterugval en huurtoeslag

Om huurders met een hoge huur en een inkomensterugval te helpen, moet bovendien de huurtoeslag volgens de bond worden verbeterd door ook huurders die een huurprijs boven de huurtoeslaggrens betalen recht te geven op huurtoeslag. Al voor de coronacrisis had 6% van de huurders in de vrije sector een inkomen dat recht gaf op huurtoeslag, maar ze kregen die steun niet vanwege een te hoge huur. Wanneer huurders met een laag inkomen een huurprijs boven de huurtoeslaggrens van €737,14 betalen, kunnen ze geen aanspraak maken op huurtoeslag. De Woonbond vindt het krom dat huurders met een laag inkomen te horen krijgen dat hun huur te hoog is voor een financiële bijdrage die bedoeld is om huurders met een relatief hoge huur gezien hun inkomen financieel te helpen.

Op Prinsjesdag maakte het Kabinet bekend dat er volgend jaar een wet in werking treedt die huisuitzettingen moet voorkomen door huurders in financiële problemen hulp aan te bieden.