Vastgoed Actueel Verstedelijkingsakkoord

Het Rijk en de regio hebben afgesproken om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de Zuidelijke Randstad. De afspraken staan in het Integraal Verstedelijkingsakkoord dat het Rijk, de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben ondertekend.

Het Rijk en de regio hebben afgesproken om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de Zuidelijke Randstad. De afspraken staan in het Integraal Verstedelijkingsakkoord dat het Rijk, de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben ondertekend. 

Verstedelijkingsalliantie

Het leeuwendeel van de bouwopgave staat gepland in de gemeenten die deel uitmaken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van acht gemeenten langs de spoorlijn Leiden- Dordrecht. Het is de eerste regio waar op basis van een langdurige samenwerking afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw in nauwe samenhang met mobiliteitsopgaven. Dit staat in de afspraken die minister Van Nieuwenhuizen en minister Van Veldhoven hebben gemaakt met de verschillende regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en die nu aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Tekst gaat verder onder de tweet

Meer woningen dan Woondeal

Het getal van 170.000 extra woningen in 2040 wijkt overigens af van de Woondeal die het Rijk en de Zuidelijke Randstad in juni 2019 sloten. Toen was sprake van 100.000 woningen in 2025 met een uitloop naar 230.000 in 2040.

Utrecht: 9.000 nieuwe woningen

In Utrecht wordt 380 miljoen euro geïnvesteerd in ruim 9.000 nieuw te bouwen woningen en goede OV-verbindingen met deze woningen. Tot nog toe was er in Utrecht een beperkte plancapaciteit, maar nu is afgesproken te zorgen voor een plancapaciteit van 130% van de woningbehoefte vanaf 2025, waardoor de extra woningen gebouwd kunnen worden.

Zaandam-Hoorn: minimaal 40.000 nieuwe woningen

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Zaandam-Hoorn te verbeteren. In totaal wordt  539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8, maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer. Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor minimaal 40.000 nieuwe woningen.

Onderzoek in Noord-Brabant en Eindhoven

Met de provincie Noord-Brabant en de regio Eindhoven is afgesproken dat er een breed MIRT-onderzoek start voor de Brainport regio waarbij in kaart wordt gebracht wat er moet gebeuren op het gebied van woningbouw en bereikbaarheid.

Strategie voor Oost-Nederland in de maak

Ook voor Oost-Nederland wordt er gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie, in dit geval voor de regio Zwolle. Ook komt er een verstedelijkingsstrategie voor de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley met daarbij een woondeal voor Arnhem-Nijmegen.

Bron: Rijksoverheid